‘Zwanenveld van het gas af’

In gesprek met Geert-Jan van den Brand van gemeente Nijmegen: ‘Ik wil met de bewoners concreet aan de slag zijn’

Zwanenveld is de eerste Dukenburgse wijk waarvoor een plan komt om in 2035 van het aardgas af te gaan. Geert-Jan van den Brand is de gebiedsregisseur. Hij maakt de komende twee jaar samen met partners en inwoners een wijkwarmteplan. Geert-Jan heeft jarenlang voor de gemeente Oss gewerkt. Sinds half maart is hij in dienst van de gemeente Nijmegen. Hij is speciaal aangetrokken voor het project Nijmegen aardgasvrij. “Heel Nederland moet aardgasvrij zijn in 2050,” vertelt Geert-Jan. “Nijmegen heeft acht wijken aangewezen om al in 2035 van het aardgas te gaan. In Dukenburg zijn dat – naast Zwanenveld-Lankforst en Meijhorst. We zijn nu in drie wijken bezig: Hengstdal, Bottendaal en Zwanenveld. In de loop van volgend jaar komen er nog wijken bij. Welke dat worden is nog niet vastgesteld.” In oktober 2018 presenteerde de projectmanager Nijmegen aardgasvrij, Paul Matthieu, in Zwanenveld een plan om in deze wijk en Lankforst complexen van de woningcorporaties en het winkelcentrum aan te sluiten op een nog aan te leggen warmtenet. Daarna bleef het voor de inwoners een tijd stil. Geert-Jan: “De gemeente heeft ondertussen de mogelijkheden voor een warmtenet onderzocht. Dit is een invulling van de van het Rijk ontvangen (proeftuin-)subsidie. We starten nu om een plan te maken met daarin alle alternatieven. De resultaten van het warmtenet-onderzoek worden daarin meegenomen.

Hoofdstromen

”Er zijn drie hoofdstromen om van het aardgas af te gaan”, vervolgt Geert-Jan.

“Die zijn landelijk bedacht: 1. All-electric. Je hebt dan een warmtepomp nodig in plaats van een cv-ketel om warm water te maken. 2. Aanleg van een warmtenet. Dan komt er een afleverset in plaats van de ketel. 3. Ander gas, bijvoorbeeld groen gas of (heel misschien op langere termijn) waterstofgas. Daarvoor moet een geschikte hr-ketel komen. Het is goed om woningen voor te bereiden, door te isoleren en door de manier van verwarmen aan te passen. Een goede energiezuinige oplossing is bijvoorbeeld vloerverwarming met lage temperatuurwarmte (40 graden). Er zijn allerlei varianten.”

Meijhorst

In Meijhorst heeft woningcorporatie Portaal 132 eengezinswoningen gerenoveerd naar een nul-op-de-meterwoning.  Klik hier voor Meijhorst-Portaal gasvrije huizen  “De woningen worden voorzien van slimme installaties, wekken zelf energie op en worden goed geïsoleerd door een compleet nieuwe schil om de woningen te plaatsen. Ook verdwijnt het gas uit de woning”, meldt Portaal op zijn website. “De woonlasten blijven gelijk (bij gelijkblijvend gebruik en gezinsgrootte). Met woonlasten bedoelen we huur, servicekosten en energie samen.” Inmiddels is de klus grotendeels klaar. Geert-Jan: “Ik heb respect voor het lef van Portaal in Meijhorst. Ze proberen het. Het is wel een vooruitstrevende keuze. Daar leer je van.”

Wijkwarmteplan

Geert-Jan heeft anderhalf tot twee jaar de tijd om een wijkwarmteplan voor Zwanenveld te schrijven. Dat gaat hij niet alleen doen. Hij doet dat samen met woningcorporaties, huurders, eigenaar-bewoners en leveranciers zoals Liander. Geert-Jan: “De eerste fase is theoretisch heel Zwanenveld onderzoeken. Wat zijn de kosten van de verschillende opties? Is het financieel haalbaar? Hoeveel aansluitingen zijn nodig voor een rendabele oplossing? Welke bedrijven willen erin stappen? Et cetera. Een warmtenet wordt onderzocht. Dat is een eerste stap. Maar je kijkt ook vooruit: de eerste tien tot twintig jaar kan de warmte van de ARN komen. Daarnaast kijken we op stedelijk niveau naar andere warmtebronnen, bijvoorbeeld

aquathermie of restwarmte van koelinstallaties, bijvoorbeeld van het Triavium. We onderzoeken wat de all-electrickosten zijn. Ook een andere soort gas dan aardgas wordt bekeken. Het wijkwarmteplan mondt uit in keuzes voor woningeigenaren, gemeente, netwerkbeheerder en leveranciers van warmte.”

Bewoners

Op 24 oktober was er een bewonersavond met wethouder Harriët Tiemens. Geert-Jan: “Daar waren bijna tweehonderd mensen, eenderde huurders, tweederde kopers. In deze fase gaat het om informeren en ophalen. Als het nodig is komen er extra avonden.” Op 7 november was er een werkgroepbijeenkomst voor eigenaar-bewoners. Daar waren ongeveer dertig belangstellenden. In Zwanenveld zijn verschillende soorten koopwoningen. Onderhoud en isolatie zijn bijna per huis verschillend. Geert-Jan: “Je kunt uitgaan van de oorspronkelijke structuur, zoals de wijk gebouwd is. Begin met die tekeningen. Classificeer woningen naar warmtevraag. Als er zoveel mensen op afkomen ben ik blij. Er zijn mensen nodig om mee te denken voor de hele wijk, maar ook voor het eigen buurtje/straatniveau. Er komen adviezen per type woning. Voor elk buurtje lopen die anders. Er komt een tweede avond voor huurders en eigenaar-bewoners in februari of maart. Ik kom dan met een opzetje voor de aanpak in Zwanenveld.” Geert-Jan neemt deel aan de pop-ups van Leefbaar Zwanenveld die in elke buurt van Zwanenveld plaatsvinden of al zijn geweest. Hij denkt ook aan activiteiten zoals samen koken op inductie in plaats van op gas. Afsluitend: “Aardgasvrij is ingewikkeld, maar we willen het met elkaar en positief bekijken. Wat is voor bewoners betaalbaar? Wat is redelijk? Ik wil met de bewoners concreet aan de slag zijn. Kom met ons in gesprek!”

Actuele informatie is te vinden op deze website onder dossier > aardgasvrij

Klik hier voor directe toegang naar deze pagina

Bericht december 2019

menu