‘Zwanenpark de stand zomer 2023’

Zwanenpark is het gebied waar de ROCschool heeft gestaan langs het spoor bij het Maas-Waalkanaal. Voor dit gebied zijn nieuwbouwplannen en hiervoor zijn al diverse informatiebijeenkomsten geweest. In coronatijd waren die vaak digitaal, maar bij de laatste keren kon men weer fysiek aanwezig zijn. Zoals dinsdag 4 juli 2023, toen was de laatste informatieavond. Bewoners en belangstellenden waren welkom voor deze nieuw te bouwen buurt Zwanenpark.

Deze avonden werden gehouden in het winkelpand Duurzaam Wonen in Winkelcentrum Dukenburg. (Deze locatie is verhuisd naar de voormalige Grondel) Na de inbreng van de vorige avonden heeft men kleine aanpassingen gedaan. De uitkomst hiervan was nu te zien op grote informatiepanelen. Zo is bij enkele gebouwen de hoogte aangepast, zijn er verschuivingen voor de parkeerplekken en krijgen bestaande bomen meer ruimte.

Uitwerken

De plannen zijn momenteel nog niet definitief. De ontwikkelaar gaat deze plannen nu uitwerken. Vervolgens komt er een inrichtingsplan in samenwerking met bewoners van Zwanenveld. In het derde kwartaal van 2024 kunnen dan de omgevingsvergunningen aangevraagd worden. Ook de op deze avond geuite zorgen over het parkeren worden nog verder door de ontwikkelaar samen met de gemeente bekeken. Het gaat dan hoofdzakelijk over het parkeren van bezoekers. Voor bewoners komt eigen parkeerruimte.

Bereikbaarheid

In de eerste plannen was er steeds sprake van dat alle verkeer voor het grote woonblok langs het spoor via de afslag naar Draaiom zou verlopen. Nu blijkt dat men dit wil opsplitsen. De helft van dit woonblok krijgt toch via de wijk Zwanenveld zijn entree. Hiervoor komt een nieuwe ontsluitingsweg langs de achterkant van de woningen aan de 51e straat Zwanenveld. Het merendeel van de nieuwbouw krijgt parkeerruimte onder de woongebouwen, bereikbaar vanaf de 51e, 41e en 43e straat Zwanenveld. Toch blijven de zorgen van de huidige bewoners in de veertigste straten of er voldoende parkeerplekken blijven bestaan. Of en hoe er dingen veranderd gaan worden aan de toegangsroute naar deze buurt in Zwanenveld is nog onzeker. Dit heeft ook te maken met de aanpassingen rond winkelcentrum en station Dukenburg. Alles wijst erop dat er in de toekomst geen verkeer meer langs het station zal rijden.

Tijdschema

Het gaat allemaal toch weer wat langer duren dan eerder werd voorgesteld. De plannen zijn nu dat er in 2025 gestart wordt met de bouw. Ook al konden we hier geen echte duidelijkheid in krijgen, op de panelen stond dan ook ‘vanaf 2025 gaat de ontwikkelaar de gebouwen bouwen’. De aanleg van de openbare ruimte start in 2026, maar ook hier weer ‘vanaf’. De gemeente neemt dan (vanaf) 2027 de openbare ruimte in beheer.

Bericht september 2023

menu