‘Zonneparken’

Zonneparken in omgeving van Dukenburg

Er is veel te doen over mogelijke bouw van windmolens langs de A73. Minder gedoe is er over zonneparken die daar ook gepland zijn.

De gemeente Heumen is met eigen bewoners bezig energietransitie, met onder andere windmolens en zonneparken, vorm te geven. Inmiddels zijn diverse bijeenkomsten geweest over de ontwerpnota Ruimtelijke visie duurzame energie van de gemeente Heumen. Dat ontwerp heeft tot en met 4 juni ter inzage gelegen. Nadat de gemeenteraad van Heumen de ruimtelijke visienota definitief heeft vastgesteld, komt de fase van bestemmingsplannen in beeld. Dan worden zaken concreet. Het gaat hier niet over plannen voor zonneparken nabij Bijsterhuizen langs de A73. Daar krijgt vooral Lindenholt mee te maken. In de ontwerp-visienota van de gemeente Heumen staat veel tekst over een zonnepark in de nabije omgeving van Dukenburg. Daarom aan tafel met Theo Hopman van de Diervoort.

 

Hij is betrokken bij de ontwikkeling van dat zonnepark. Achter de maisboerderij. Een gesprek met een praktische en bevlogen voorstander van duurzaamheid. ‘Liever zonnepanelen op het dak dan in het land’ Meteen komt Theo Hopman, aan tafel in Kaasboerderij De Diervoort, tot een verrassende uitspraak die hij later – wijzend naar de zonnepanelen op een van zijn schuren – herhaalt. Verrassend, omdat hij bekend is als ontwikkelaar van zonneparken. “Er is een wereld te winnen. Lopend door de omgeving zie ik zoveel daken van woningen en bedrijfspanden zonder zonnepanelen. Het is zonde om dan zoveel land op te offeren.”

Wat is een zonnepark?

Theo: ‘Zonneparken – of zonneweiden – zijn grote hoeveelheden zonnepanelen bij elkaar op een stuk land. We praten over twee terreinen: één van veertien hectare en één van bijna neergezet: het laagste punt op één meter en het hoogste punt op bijna drie meter hoogte. Daaronder kunnen kalveren, schapen of varkens lopen. Gras is geen productiegras meer. Daarom zullen allerlei planten gaan groeien en bloeien. Dassen kunnen daar terecht. Er worden niet, zoals bij zonnepark Bijsterhuizen, allerlei testen uitgevoerd. De ontwikkelingen zullen wel goed gemonitord worden. Het project wordt extern ondersteund (door Groen Leven, zonneparkontwikkelaar uit Heerenveen).’

Locatie

“We hebben méér grond. Bij Overasselt. Gesprekken met Groen Leven en gemeente Heu men deden ons echter naar de plek bij de A73 gaan. Die grond in Overasselt is minder geschikt. Koeien moeten weiden. Dit is voor ons en het zuivelbedrijf een voorwaarde om melk te kunnen produceren volgens de wensen van de hedendaagse consument,” aldus Theo. Waarom geen windmolens? “Inderdaad nemen windmolens minder plaats in. Je hoeft minder weidegrond te gebruiken. Toch zijn investeringen in zonne-energie belangrijk om te kunnen voldoen aan alle vereisten voor een duurzame toekomst.” Hij begrijpt de verschillende voors en tegens goed. In ieder geval staat hij met alle energie voor duurzame ontwikkelingen, waaronder de ontwikkelingen van zonneparken. “Je kunt beter maar een voorloper zijn,” aldus Theo vol overtuigingskracht.

Energiecoöperatie voor Dukenburg

Uiteindelijk is het de bedoeling dat investeringsmaatschappijen of energiecoöperaties de zonneparken overnemen. Inmiddels is de Energiecoöperatie Heumen opgericht. Theo: “Het kleinere terrein van bijna drie hectare is voor een energiecoöperatie qua schaalomvang een goede start. Maar we willen méér bewoners erbij betrekken. Dukenburgers zijn van harte welkom. Daarnaast overleggen we ook met milieuorganisaties: bijvoorbeeld onlangs nog met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (voorheen ook Das en Boom). Biodiversiteit wordt gewaarborgd.”

Toetsing

Al dit overleg is erg belangrijk. Dat blijkt uit een discussie in de Tweede Kamer tijdens de voorlaatste week van mei. Er dreigde een volledige stop voor afgifte van vergunningen voor zonneparken. Er zou te veel land verdwijnen. Dat gaat niet door. Bij afgifte van vergunningen zal eerst gekeken worden of aanvrager aan de zonneladder voldoet. Bewonersparticipatie en zorgvuldige inpassing in natuur/landschap zijn hierbij belangrijke eisen. Theo: “We zijn op de goede weg. Als alles goed gaat, staan de panelen wellicht over drie jaar in het land. Maar kijk: ik heb ze nu al op mijn dak,” zo besluit Theo trots dit informatieve en aanstekelijke gesprek.

Bericht april 2019

menu