‘Zeggen wat je doet, doen wat je zegt’

Brede school De Dukendonck

In een serie beschrijft de Dukenburger alle basisscholen in Dukenburg. Dat gebeurt door middel van interviews met de schoolleiding en (zo mogelijk) met een leerkracht. In dit nummer staat Brede school De Dukendonck in Tolhuis centraal.

 Een gesprek met directeur Roland Leenhouwers en Shalina Dekkers, leerkracht bij kleutergroep de Kikkers. Donck in de naam Dukendonck betekent letterlijk een hoger gelegen drogere ruimte te midden van drassig land. De kernwaarden van de school geven daarnaast duidelijk aan waar het team voor staat: “Samen staan wij voor alle kansen voor alle kinderen. We zijn verantwoordelijk: iedereen doet mee en telt. Een veilige omgeving is de basis voor ontwikkeling. Alles wat aandacht krijgt groeit.”

 Trots.

Na wat inleidend gerommel met techniek – zo typerend voor deze coronatijd met alle online communicatie – komt meteen het geven van veiligheid voor kinderen op tafel. Roland: “In de huidige tijd, met alle coronaperikelen, hebben we nog eens goed kunnen zien hoe belangrijk veiligheid voor kinderen is. We zijn weer opgestart. Maar we hebben de afgelopen weken gemerkt hoe moeilijk sommige kinderen het hebben gehad omdat ze niet naar school konden. En daardoor een deel van hun vertrouwde omgeving moesten missen. De school met al haar activiteiten is al zolang belangrijk voor Tolhuis. We zijn trots dat dit ook door anderen wordt opgemerkt. In de laatste Stads- en Wijkmonitor van de gemeente Nijmegen krijgt onze school de nodige complimenten. Dat we desondanks geen groei van het leerlingenaantal mogen verwachten heeft te maken met het feit dat veel bewoners lang blijven wonen in de wijk. De gemiddelde leeftijd wordt hoger. Het aantal jongere kinderen neemt af.

Leerstof jaarklassensysteem.

  Bij dit systeem wordt per leerjaar vastgelegd wat behandeld moet worden. Op internet hierover meer info. Roland en Shalina houden beiden een vurig pleidooi voor dit systeem. “We worden door internet al lange tijd herinnerd aan bepaalde uitkomsten van een kwaliteitsonderzoek. Naast alle complimenten over opvang en veilige leeromgeving, worden in dat onderzoek kanttekeningen geplaatst bij de ontwikkeling van zelfstandig leren. We besteden steeds terdege aandacht daaraan. Maar bij het volgen van kinderen en in contacten met ouders merken we voortdurend dat in deze wijk de veiligheid en rust van dit leerstof jaarklassensysteem het meeste effect heeft. Daarom investeren we daarin. De persoon voor de klas die instructie geeft: die doet ertoe. We zijn wel bezig zelfstandig leren stap voor stap uit te breiden.” Shalina: “Bij de kleutergroepen zijn we voortdurend bezig het onderwijs in thema’s door te ontwikkelen en te verfijnen. Dat is een heel traject. Bij de groepen 3 tot en met 8 wordt veel zorg besteed aan het verder ontwikkelen van studiemomenten binnen de les: zelfstandig werken na het geven van instructie door de leerkracht.”

School in tijden van corona.

Roland is bijzonder trots op de manier waarop het hele team, samen met de andere partners van de brede school, zich door de coronacrisis heen slaat. “Iedereen wil voor 100 procent de schouders eronder zetten. Vanuit betrokkenheid met de kinderen. Vanuit onze grondhouding: zeggen wat je doet, doen wat je zegt.” Shalina: ‘Doordat iedereen op school doordrongen is van datgene waarvoor we staan, komen we – al improviserend – steeds weer met elkaar tot werkbare oplossingen. Dat zouden we zo weer doen bij een nieuwe crisis.” Roland: “Er is snel afstandsonderwijs opgezet. Met elk kind is contact gehouden. Sommige kinderen hadden het, zoals gezegd, zwaar. De sociaal-emotionele zorg stond daarom tijdens de lockdownfase op de eerste plaats. Na het opstarten van de school staat het geven van onderwijs weer centraal. Maar niet alle kinderen zijn meteen weer teruggekomen. Sommige ouders kiezen ervoor kinderen thuis te laten vanwege gezondheidsrisico’s. Wij respecteren vanzelfsprekend de afwegingen die ouders maken. Maar er wordt wel met hen gepraat. De school blijft in ieder geval alert op gezondheidsklachten bij leerlingen en medewerkers.’

Bericht juli 2020

menu