‘Woonwagenbelangen Nijmegen’

De Dukenburger besteedde al eerder aandacht aan de uitbreidingsplannen van het woonwagencentrum Teersdijk. Nieuwe standplaatsen op het aangrenzende terrein waar nu boerderij de Hippe Kip staat gaan echter niet door. Het is een foerageergebied voor dassen. Tijd voor een gesprek met de mensen van de stichting ‘Woonwagenbelangen Nijmegen’ om het onder andere hierover te hebben. Peter Vos (m), Jordy Reintjens ( r) en Jeffrey Kaus (l).

Het ruimtegebrek wordt direct nog eens duidelijk als Yordi vertelt dat hij noodgedwongen met zijn vriendin nog bij zijn ouders inwoont. Al snel wordt duidelijk dat de drie er niet echt een probleem mee hebben dat de locatie Hippe Kip af is gevallen. Ze denken dat daarmee de uitbreiding in het bosgebied achter het huidige bewoonde deel daardoor sneller door kan gaan. De provincie Gelderland moet hiervoor nog een ontheffing verlenen. Het liefst hadden ze een terrein elders aan de Streekweg als uitbreidingslocatie gezien, nabij de plek waar nu de Stadsnomaden zitten. Maar daar heeft de gemeente Nijmegen al andere plannen mee.

Beter rekening houden

De drie hebben de indruk dat de laatste tijd eindelijk beter rekening wordt gehouden met hun vragen en wensen. Waarom dat zo lang geduurd heeft? Peter Vos: “Veel van onze mensen zijn laag- of ongeschoold. Als ze een probleem hebben bellen ze naar de gemeente in de hoop dat dat iets oplost. Maar veel blijft dan hangen in het ambtelijk apparaat zolang er niets van klachten of problemen op papier staat en ingesproken wordt. Daarvoor is onze stichting opgericht.” De dag waarop dit gesprek plaatsvond, 4 mei, is trouwens zeker ook voor Peter, Jordy en Jeffrey een bijzondere dag. Peter: “Woonwagens werden afgepakt, en ook voorouders van onze bewoners zijn in de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen afgevoerd en sommigen omgebracht.” Zie ook het bericht over de tentoonstelling in het Vrijheidsmuseum, ‘De lange schaduw van het verleden’ klik hier Sinti en Roma vertellen hier hun verhaal.

Facebookpagina

Er is voor informatie ook naar de buitenwereld een Facebookpagina in de lucht: woonwagenbelangenNijmegen. Daarop kun je onder andere lezen dat er een scriptie is geschreven door twee Nijmeegse studenten geschiedenis over het Nijmeegse woonwagenbeleid, dat vaak minder op samenwerking was gebaseerd en meer op repressie, daarover in een volgende Dukenburger meer. En dan ook aandacht voor de onthulling van een toegangs- en informatiebord op de Teersdijk dat ook wat meer vertelt over de bijzondere geschiedenis van deze bevolkingsgroep in onze mooie stad.

Bericht mei 2024

menu