‘Winkelcentrum Meijhorst gaat op de schop’

Boven de nieuwe Albert Heijn en onder het zijaanzicht van de nieuwe Lidl in Meijhorst

De langverwachte herontwikkeling van winkelcentrum Meijhorst staat op het punt van beginnen. Het bestemmingsplan is onherroepelijk, de omgevingsvergunning is aangevraagd. Wat staat er de komende tijd precies te gebeuren?

Vanaf maart tot en met mei 2020 wordt het parkeerterrein tussen het winkelcentrum en het wooncentrum ‘De Meiberg’ aangepakt met de aanleg van nieuwe parkeervakken, asfaltering en riolering. Aannemer is Infrascoop uit Cuijk. En men start met het bouwrijp maken van de locatie ‘nieuwe’ Albert Heijn en Lidl op het huidige parkeerterrein tussen het winkelcentrum, zwembad en ‘Wijkpark Meijhorst’.

In mei 2020 start de bouw van de twee nieuwe supermarkten. Precieze datum is afhankelijk van verlening van de omgevingsvergunning. Aannemer is Ten Brinke Bouw uit Doetinchem. De bouwlocatie wordt afgezet met een hek.

Begin 2021 hoopt men te starten met de sloop van de huidige Albert Heijn en het noordelijk winkeldeel en opknapbeurt van het zuidelijk winkelgedeelte. De overkapping verdwijnt.

“Winkelcentrum Meijhorst is voor mij het hart van Dukenburg; een hart dat het verdient om een grondige facelift te krijgen. Het was een zaak van lange adem, maar ik vind het hartstikke positief dat de herontwikkeling nu van start gaat.” Aldus Nico de Boer woordvoerder namens de winkeliers van winkelcentrum Meijhorst.

Donderdag 5 maart vanaf 17.30 uur is er een informatie inloopavond in wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.

 

Nogmaals de gevels van de nieuwe supermarkten.

 

 

Na de nieuwbouw wordt een gedeelte van het oude centrum gesloopt. (blauw). Het bruine is al weg (oude boerderij).

 

Na de herinrichting van het terrein zijn dit de nieuwe groenvlakken en plekken waar nieuwe bomen komen te staan.

Totaal overzicht

Kaarten en schetsen: gemeente Nijmegen. Bewerking: Peter Saras

Bericht maart 2020

menu