‘Winkelcentrum Dukenburg en de toekomstplannen’

Al een paar jaar sijpelen de plannen en ideeën over de toekomst van winkelcentrum Dukenburg door naar de buitenwereld. Wie nu in het centrum komt ziet elke keer weer meer de achteruitgang, minder winkels en veel leegstaande panden. Alleen de oostkant van het centrum heeft met de Albert Heijn een grote trekker die soms voor files zorgt.

Autovrij

Die files, autoverkeer langs het spoor en de onveiligheid in dat gebied zorgde er de afgelopen jaren al voor dat plannen zijn om dit gebied autovrij te maken. De hoofdingang van de parkeergarage komt dan helemaal aan de zuidelijke kant te liggen.

Meer bekend is al dat men een deel van het centrum, aan de westkant, wil slopen om hier woningen te bouwen maar ook een doorgang te maken vanuit het zuiden naar het spoor/station.

Masterplan

In 2010 is er al een masterplan in samenwerking met de gemeente gemaakt door de eigenaren van het winkelcentrum. Hiervoor is een gebiedsontwikkelaar ingehuurd die in overleg met alle eigenaren, winkeliers, bewoners en andere bij het gebied betrokken partijen aan het werk ging. Ook zou onderzocht worden of een en ander financieel haalbaar is. Toen werd het lange tijd stil.

Nu is er een aanvraag gedaan voor 2,7 miljoen euro via de zogeheten ‘woningbouwimpuls’ van het Rijk door de gemeente Nijmegen. Eerder was al bekend dat de gemeente met 2 miljoen wil bijdragen. Ook de Nederlandse spoorwegen en ProRail zijn betrokken bij het project.

500 woningen

Wethouder Noël Vergunst vertelt in de Gelderlander: “Het gaat een enorme impuls aan stadsdeel Dukenburg geven”, Er moeten ongeveer 500 woningen in dit gebied gebouwd gaan worden, deels studentenhuisvesting. “Het gaat een enorme impuls aan stadsdeel Dukenburg geven”, zegt wethouder stedelijke ontwikkeling Noël Vergunst over de plannen, die zoals men nu denkt, uitgevoerd moeten worden. “Het kan het winkelcentrum een duw in de rug geven. En voor studentenhuisvester SSH& kan het betekenen dat die voor het eerst het kanaal over gaat met studentenwoningen”, vervolgd Verhulst.

Leegstand is er al langer

“Er komt een heel nieuw, open plein met veel groen als entree. Zo gaat de hele uitstraling verbeteren. Dat is ook nodig, want nu is het nogal een stenige massa”, vertelt de voorzitter van de vereniging van eigenaren Maarten Mulder in diezelfde krant. “Het deel van de eigenaren dat in het winkelcentrum blijft, is zo’n 70 tot 75 procent. Zij gaan ook mee investeren in het plan. De leegstand is daar eigenlijk al langer. Er zijn gewoon te veel winkelruimtes”, legt Maarten Mulder uit.

Wordt vervolgd

Bericht februari 2024

menu