‘Wijkwarmteplan Zwanenveld nov-2021’

Sinds 2018 werken we met bewoners toe naar een aardgasvrij Zwanenveld en Lankforst-Noord in 2035. Net zoals in Bottendaal en Hengstdal stellen we met bewoners een Wijkwarmteplan (WWP) op.

In dat plan staat welke alternatieven voor aardgas mogelijk zijn. Ook staat erin welke stappen zijn gezet en hoe we vanaf nu verder werken richting een aardgasvrije wijk in de toekomst. Wat vindt u van het plan dat er nu ligt? We horen het graag van u. Waar u het plan kunt vinden en hoe u erop kunt reageren, leest u verderop.

Warmtenet?

Dit jaar is de geplande aanbesteding voor de aanleg van een collectief warmtenet voor Zwanenveld en Lankforst-Noord niet doorgegaan. Dat is besloten omdat dat de betaalbaarheid niet gegarandeerd kon worden en de (toekomstige) wetgeving niet is aangepast zoals we verwachtten. Daarom is het nu niet mogelijk om een warmtenet voor meerdere inwoners tegelijk te laten aanleggen.

Aardgasvrij

Toch gaan we verder. We hebben er vertrouwen in dat we de komende jaren kunnen blijven toewerken naar een betaalbaar, betrouwbaar, duurzaam en regelbaar alternatief voor aardgas. Hoe en welke stappen daarvoor genomen moeten worden, staat op dit moment nog niet vast.

Hoe nu verder?

  Er ligt een concept-wijkwarmteplan waarin de situatie geschetst is op dit moment. De vervolgstappen zijn richtinggevend, maar nog vrij open. We willen graag samen met de bewoners van Zwanenveld en Lankforst-Noord het plan afronden. Dat doen we graag voor het einde van dit jaar. Daarna kunnen het college en de gemeenteraad het Wijkwarmteplan in 2022 formeel vaststellen.

Uw mening is belangrijk

Wat vindt u van het conceptplan? We zijn benieuwd of er volgens u informatie mist, informatie onduidelijk is of verkeerd wordt weergegeven. Daarom nodigen we u uit om uw mening te geven. Zo kunnen we een plan aanbieden dat ook voor u herkenbaar is. Het concept-Wijkwarmteplan haal je geprint op bij locatie Duurzaam wonen in Winkelcentrum Dukenburg (naast de Pronkwinkel). Dat kan op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtenden en op 13 december kan het tot 20.00 uur ’s avonds.

Voor het conceptplan klik hier

Hoe kunt u reageren?

Bespreek het tijdens een kop koffie bij Duurzaam wonen in Winkelcentrum Dukenburg. Dat kan elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen. En op 13 december de hele dag, tot 20.00 uur. Of bespreek het plan tijdens het online webinar. Deze is gepland op donderdag 14 december. U ontvangt de inloglink als u een e-mail stuurt naar duurzaamwonendukenburg@nijmegen.nl

Wilt u liever direct uw reactie per e-mail of telefoon kenbaar maken? Dat kan ook, via duurzaamwonendukenburg@nijmegen.nl of bel met Tom Verhoef: 06-2812 7510.

Reacties die we krijgen tot en met woensdag 22 december 2021 kunnen we meenemen in de afronding van het Wijkwarmteplan.

Bericht november 2021

menu