‘Wijkmonitor 2020 voor Dukenburg samengevat’

De wijkmonitor Dukenburg heeft in vroegere jaren steeds veel aandacht gekregen. Vandaar dat we de Dukenburgse gegevens van 2020 in samenvatting opnieuw hier weergeven. Vergelijking met eerdere uitgaven van de wijkmonitor is moeilijk omdat toen van een andere systematiek werd uitgegaan waardoor de cijfers niet rechtstreeks met elkaar kunnen worden vergeleken. Belangrijk is ook de gemiddelde huizenprijs per wijk, belangrijk voor WOZ-waarde. Tussen haakjes van de huizenprijs (gemiddelde WOZ-waarde van 2018).

 

Zwanenveld

De wijk Zwanenveld maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg, en kent enkele rondlopende hoofdstraten waaraan woonblokken zijn aangehaakt. De wijk is wat minder ruim opgezet dan in andere wijken van Dukenburg, maar kent een behoorlijke mate aan groen en andere voorzieningen. Opvallend is natuurlijk het stadsdeelcentrum Dukenburg in het noordwesten van de wijk. Dit winkel- en dienstencentrum heeft een bovenlokale uitstraling en is nabij een bus- en treinstation gelegen. Basisschool is de ‘Mauritsschool’ en midden in de wijk is de ‘Vlechting’ te vinden, een zorgcentrum met 32 appartementen. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot een laag woningmarktsegment.

Buurtwaardering 6,8; 35% ziet negatieve ontwikkeling, 30% voelt zich soms onveilig, 15% meldt jeugdoverlast, er zijn veel geregistreerde voorvallen, parkeeroverlast en weinig voorzieningen jongeren. Groenonderhoud wordt als slecht ervaren.

Positief; betere winkelvoorzieningen, veel voorzieningen in de buurt.

Gemiddelde huisprijs 149.000 euro (135,000 euro)

Lankforst

De wijk Lankforst maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg. De woonerven zijn in de tweede helft van de jaren zestig gebouwd. De stedenbouwkundige opzet van de wijk wordt bepaald door een hoofdroute waarop ringvormige woonstraten zijn aangetakt. Het Uilenbos, de Wollewei en het groen rondom landhuis de Duckenburg zijn grootschalige groenelementen. Lankforst bestaat bijna alleen uit woningbouw, in het midden van de wijk bevinden zich een basisschool ‘De Nutsschool’ en praktijkruimte fysiotherapie. De verschillende woningcomplexen zijn in duidelijk afgebakende delen verspreid over de wijk. Lankforst kent naar verhouding veel openbare ruimte. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Lankforst tot de Nijmeegse wijken in een lager woningmarktsegment.

Buurtwaardering 7,1; 36% ziet negatieve ontwikkeling, 24% voelt zich soms onveilig, 14% ervaart jeugdoverlast en 17% veel vernielingen. Er is parkeeroverlast en er zijn weinig voorzieningen jongeren, veel zwerfval en het achterste deel van de wijk is aandachtsgebied,

Positief; goede infrastructuur, veel voorzieningen in de buurt en ruim voldoende leefbaarheid.

Gemiddelde huisprijs 183.000 euro (148.000 euro)

Malvert

De stedenbouwkundige opzet van de wijk Malvert in stadsdeel Dukenburg kenmerkt zich door een interne rondweg waaraan de verschillende woonstraten aantakken. Malvert bestaat voor de ene helft uit laagbouw, voor de andere uit etagebouw. In de wijk ligt een groot maisonnettecomplex die een grote herstructurering heeft ondergaan. Vlak daarbij zorgcentrum ‘De Wollewei’ met 24 zorgappartementen. Centraal ligt een voorzieningenhart met een bescheiden winkelcentrum en basisschool de ‘Montessori school’. Aan de renovatie van het verzorgingshuis ‘De Orangerie’ wordt gewerkt. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Malvert tot de Nijmeegse wijken in een laag woningmarktsegment.

Buurtwaardering 6,9; 24% ziet negatieve ontwikkeling, 24% voelt zich soms onveilig, belangrijkste ervaren probleem is veiligheid, vandalisme en agressie. Sommige zuidelijke delen zijn aandachtsgebieden.

Positief; beter groenonderhoud, leefbaarheid voldoende.

Gemiddelde huisprijs 154.000 euro (141.000 euro)

Weezenhof

De wijk Weezenhof is ruim van opzet, met straten die zich in een boomstructuur steeds verder vertakken zoals Tolhuis. Hoogbouw komt voor bij de entree (tot 12 lagen) en er zijn diverse typen rijwoningen, geschakelde en vrijstaande woningen. In het centrale groengebied liggen ‘sterflats’. De wijk heeft een winkelcentrum (een brand verwoestte begin 2017 ongeveer de helft van het complex) en enkele maatschappelijke voorzieningen. Bij het winkelcentrum ligt basisschool de ‘Clausschool’ met een dependance elders in de wijk. Tussen de soms doodlopende straten liggen grote groenzones met waterpartijen. De wijk grenst aan het natuurgebied Vogelenzang. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Weezenhof tot de Nijmeegse wijken met een hoger woningmarktsegment. Weezenhof heeft het hoogste percentage 65+-ers van Nijmegen.

Buurtwaardering 7.8; 41% ziet negatieve ontwikkeling, 7% voelt zich soms onveilig er is gebrek aan buurt- en jeugdvoorzieningen.

Positief; buurtactiviteiten en buurtverenigingen, leefbaarheid.

Gemiddelde huisprijs 201.000 euro (196.000 euro)

Aldenhof

De wijk Aldenhof maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg. Opvallend bij de entree van de wijk is een voormalig ketelhuis die nu woningcorporatie WoonGenoot huisvest. Samen met Malvert behoort Aldenhof tot de oudste wijken van Dukenburg (eind zestiger jaren). Gelegen tussen de Van Boetbergweg, Van Appelterenweg en park Staddijk kenmerkt de wijk zich door een duidelijke ruimtelijke opzet met een hoofdweg. Daaromheen liggen zijstraten met bouwblokken. Er zijn hier vooral grote laagbouwwoningen, maar ook maisonnettecomplexen en (midden)hoogbouwwoningen. Er zijn in de wijk geen winkelvoorzieningen wel een basisschool; ‘De Aldenhove’. Ook het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen is beperkt. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Aldenhof tot een laag woningmarktsegment.

Buurtwaardering 6,9; 43 % ziet negatieve ontwikkeling, 25 % voelt zich soms onveilig, 16 % meldt jeugdoverlast 16 % ervaart overlast in het algemeen, weinig ontmoetingsplekken, veel zwerfvuil, leefbaarheid en sommige zuidelijke delen zijn aandachtsgebieden

Positief; beter groenonderhoud.

Gemiddelde huisprijs 161.000 euro (148.000 euro 2018)

Meijhorst

Meijhorst is tussen 1968 en 1973 gebouwd als vierde van de zeven wijken in stadsdeel Dukenburg. De stedenbouwkundige opzet is ruim en groen, maar ook rechtlijnig en eenvormig. Langs de hoofdstraten (de 10e t/m 14e straat en de 60e straat) is de wijk opgebouwd in een mengeling van hoog- en laagbouwcomplexen. Meijhorst kent de meeste hoogbouw binnen Dukenburg. Groenzones bevinden zich vooral aan de randen van de wijk. Centraal ligt Wijkpark Meijhorst. Een bijzonder groenelement is ook het ‘Grand Canal’. Deze watergang maakte ooit deel uit van het landgoed de Duckenburg, en wees in de richting van de Wijchense kerktoren. In Meijhorst ligt het wijkcentrum Dukenburg, een zwembad en een winkelcentrum. Basisschool is de Daltonschool ‘De Meiboom’. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Meijhorst tot de Nijmeegse wijken in een laag woningmarktsegment.

Buurtwaardering 6,6; 28 % ziet negatieve ontwikkeling, 28% voelt zich soms onveilig, 16 % jeugdoverlast, leefbaarheid zwak sommige delen zijn aandachtsgebieden. Groenonderhoud is slechter.

Positief; betere wegen, ruime parkeermogelijkheid veel groen en een mooi Grand Canal, 33% is tevreden met samenleving, zwembad draait goed.

Gemiddelde huisprijs 131.000 euro (129.000 euro)

Tolhuis

De bouw van Tolhuis in stadsdeel Dukenburg startte in 1971. Kenmerkend is de boomvormige wegenstructuur in woonerven. De oude Teersdijk, inclusief voormalige tolhuisje, loopt als een groene lijn door het noordelijke deel van het gebied. Tolhuis wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan woningtypes en architectuur in een compacte opzet. Er zijn bijvoorbeeld appartemententorentjes en drive-in woningen. In het centrum van de wijk is Brede School ‘De Dukendonck’ gevestigd, met daarbij het Creatief Centrum Nijmegen Zuid. Gescheiden door de Van Rosenburgweg is er het ‘Triavium’ de ijsbaan. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Tolhuis tot een laag woningmarktsegment in onze stad.

Buurtwaardering 6,9; 35 % ziet negatieve ontwikkeling, 24 % voelt zich onveilig, 14% ervaart jeugdoverlast en 17 % veel vernielingen. Achterste deel aandachtsgebied, veel zwerfval en rotzooi, parkeeroverlast en weinig voorzieningen voor jongeren.

Positief; betere wegen, veel voorzieningen in de buurt ruim voldoende leefbaarheid.

Gemiddelde huisprijs 155.000 euro (145,000 euro)

Algemeen beeld

Globaal kun je zeggen dat het stadsdeel er op is vooruitgegaan. Sommige wijken hebben een waardestijging van de WOZ-waarde laten zien, bij Weezenhof en Meijhorst was dat beperkt, Aldenhof en Lankforst toonde een sterkere stijging van de WOZ waarde.

Deze waardestijging ziet men ook terug in de buurtwaardering. Een belangrijk punt bij deze waardering is de veranderde inschaling van de wijken geweest. Waren wijken als Meijhorst, Tolhuis, Lankforst, Zwanenveld tot nu toe aandachtswijken. Dan is dit nu veranderd omdat er een andere meetmethode gebruikt is. Bovengenoemde wijken hebben inderdaad enkele aandachtsbuurten, maar de wijken op zich zijn hoger in geschaald.

Bericht september 2020

menu