‘Wijkgeschiedenisproject stichting Move’

Vier studenten, Mette, Iris, Daan en Romy hebben op de basisschool de Meiboom in groep acht meegedaan met een Move-project. Onderwerp wijkgeschiedenis. Move koppelt kinderen uit de wijken van Nijmegen aan studenten. Voorafgaand hebben de vier zich verdiept in de geschiedenis van Meijhorst, de wijk van de school. Vervolgens kwamen er samen met de leerlingen vier bedenk- en doe-sessies, een studentenuitstapje en een feestelijke afsluiting.

Wijkverkenning

Op de eerste dag is er kennis gemaakt met de leerlingen en besproken wat ze wisten over de wijk Meijhorst. Ook werd de bedoeling van het project uitgelegd. De groepjes en de taakverdeling werden vastgesteld. Op de tweede dag zijn de studenten met de leerlingen de wijk gaan verkennen. Aan twee bewoners van Meijhorst konden vragen gesteld worden. Deze wijkverkenning was bedoeld om te kijken wat de leerlingen in de wijk graag veranderd willen hebben. Aansluitend zijn in de klas de ideeën opgeschreven.

Voetbalkooi

Als beste idee kwam het plan naar voren om de voetbalkooi tussen de maisonnettes te vernieuwen. Met wijkregisseur Patrick Janssen werd besproken wat de mogelijkhedenzijn, belangrijkste vernieuwpunt zijn nieuwe rekken achter de doeltjes. Met dit idee was ook meteen de locatie voor de feestelijke afsluiting bekend, namelijk de voetbalkooi en het omliggend grasveld. Op maandagmiddag 4 juli was het zover. Er waren drinken en wat lekkers klaargezet. Twee leerlingen vertelden over het project en vervolgens was er een klein voetbaltoernooi. Rondom de kooi werden andere spelletjes gespeeld voor wie niet van voetbal hield.

Uitstapje

 Om de kinderen een beter beeld te geven van het leven als student is er een studentenuitje georganiseerd. Samen met de leerlingen werd de Hogeschool Arnhem-Nijmegen bezocht. Gestart werd met een rondleiding door de school in de vorm van een speurtocht. Zo werden klaslokalen, praktijklokalen, de kantine, het studiecentrum en andere plekken ‘ontdekt’. Daarnaast is er een bezoek gebracht aan het praktijkhuis van de opleiding ergotherapie. Hier is een echt huis nagebouwd, met een woonkamer, keuken, slaapkamers en een badkamer. Wat komen mensen met een lichamelijke beperking tegen in huis. Ook hebben de kinderen op een scootmobiel gereden en is er kennis gemaakt met verschillende hulpmiddelen

Bericht september 2022

menu