‘Wij willen geen elitaire school zijn. Elk kind is even belangrijk’

Prins Clausschool in Weezenhof

In een serie beschrijft de Dukenburger alle basisscholen in het stadsdeel. Dat gebeurt door middel van interviews met de schoolleiding. In dit nummer staat de Prins Clausschool in Weezenhof centraal. De website van de school vermeldt trots: “Een prachtige basisschool in Weezenhof. De Prins Clausschool wil een school zijn waar voortdurend gezocht wordt naar evenwicht tussen hoofd, hart en handen. We bieden zo kwalitatief hoogwaardig, toekomstgericht en relevant onderwijs, afgestemd op de behoefte van het kind.”

Arno Lipmann

Die trots op de school klinkt door in het gesprek met directeur Arno Lippmann en docente Fleur Koets.

Opvallend: de school is – in afwijking van de trend in Nijmegen (bron www.allecijfers.nl ) – dit jaar gegroeid. Ook met meer leerlingen uit andere wijken van Dukenburg. Arno Lippmann: “De laatste jaren is het team – na een roerige periode met wisselingen van de wacht – weer volop op stoom geraakt. Ouders steunen ons. Zijn heel betrokken op de manier waarop we omgaan met onderwijs voor hun kinderen.” Fleur Koets: “Er is werkplezier. We worden uitgedaagd om te doen waar we goed in zijn. En ons te verbeteren. Naast aandacht en zorg voor kinderen in de klas, zijn we hard bezig het onderwijs vorm te geven.

  Er is teamoverleg, collegiale consultatie (georganiseerde vorm van gesprekken met collega’s voor onderling advies en probleembespreking), deskundigheidsbevordering, veelvuldig contact met ouders.” Uit vele flappen en white boards in de kamer van de directeur blijkt hoe grondig dit allemaal in de praktijk wordt aangepakt. Houvast bieden Fleur: “Wij stemmen onderwijs af op de behoefte van het kind. Dat doen we door middel van een klassensysteem. Daardoor bieden we leerlingen houvast. Zelfsturing lukt lang niet iedereen. We hebben duidelijke regels gemaakt. Daarmee helpen we kinderen hun eigen talenten te ontwikkelen. Of dat nu praktische of theoretische talenten zijn: dat maakt niet uit. Elk kind is even belangrijk. Ouders waarderen dat.” Arno: “Deze duidelijkheid is ook belangrijk omdat de school – en daar zijn we blij mee – een afspiegeling van Dukenburg is geworden. Diversiteit is toegenomen. We willen geen elitaire school zijn. Regels zijn mede afgestemd op het openstellen voor de ander, respect tonen voor verschillen. We bouwen daaraan, in voortdurende samenwerking met ouders.”

Onderdeel van wijk en Dukenburg.

Arno: “Ik ben trots dat we met alle scholen hier in staat zijn elkaar te helpen. Door bijvoorbeeld onderling deskundigheid uit te wisselen. We hebben met andere Conexusscholen in Dukenburg systematisch gezamenlijk overleg, zodat alle Dukenburgse kinderen goed onderwijs kunnen krijgen. Daarnaast staan we midden in de wijk. We stellen graag onze ruimte ter beschikking voor wijkbijeenkomsten. Het is aan het bestuur om te beslissen of nieuwbouw van de school afgestemd wordt met nieuwbouwplannen voor Winkelcentrum Weezenhof. Nieuwbouw van de school gaat er komen. Ik gun dat personeel en wijk van harte. We willen als Dukenburgse school in Weezenhof een kloppend hart van de wijk blijven.”

Werkdruk.

“Ik wens dat ik mijn leerlingen kan blijven zien.” Te midden van andere foto’s hangt aan het raam een foto van Fleur met deze wens voor de minister. Arno wijst trots naar haar foto: “Dit staat voor de betrokkenheid van onze docenten bij de kinderen. Er zijn hier nu niet zoveel problemen als elders. Vacatures kunnen nog wel worden ingevuld. Door een relatief groot team kun je gemakkelijker zaken opvangen. Maar er is wel grote werkdruk omdat veel moet worden vastgelegd. Over leerlingen, voor ouders, voor inspectie enzovoorts. En nog belangrijker: er is grote werkdruk omdat van alle kanten heel veel verantwoordelijkheid bij collega’s wordt gelegd. Belangrijk dus dat we af en toe ook kunnen feesten. Om te kunnen blijven doen, waar we goed in willen zijn: kinderen vooruithelpen”, zo besluit Arno.

Bericht maart 2020

menu