‘Wethouder Noël Vergunst: De Lindenberg blijft in Aldenhof’

Met deze woorden sloot wethouder Noël Vergunst ons bezoek aan het stadhuis af. Voor de Lindenberg, locatie Aldenhof 13-90, komt een nieuwe subsidie, vertelde Vergunst. Er komen nieuwe activiteiten en samenwerking met Bindkracht10 blijft een belangrijk uitgangspunt.

Vast staat dat diverse organisaties hier heel blij mee zullen zijn, neem de jaarlijkse vakantiepret voor de jeugd van Dukenburg in Bouwdorp Duuk.

Meer vragen over Dukenburg

Noël Vergunst is wethouder van stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, grondbeleid en cultuur. In de krant is veel aandacht voor bouwactiviteiten in Noord, Waalfront en Winkelsteeg. Maar ook in Dukenburg zijn projecten gepland. We wilden van de wethouder de stand van zaken vernemen. De Dukenburgse bevolking vergrijst en krimpt al jaren. Om dit te stoppen moeten er meer huizen komen. Ook moet ons stadsdeel bijdragen aan het oplossen van het grote woningtekort in Nijmegen. Het eerste grote bouwproject is Zwanenpark. Dat komt op het voormalige ROC-terrein langs de spoorlijn. Hier gaat gebouwd worden als alle procedures zijn afgerond.

Winkelcentrum met woningen

Op de verbrande resten van Winkelcentrum Weezenhof is de volgende nieuwbouw gepland: nieuwe winkels met daarboven appartementen.

 

 Er is verzet in de wijk, vooral tegen de voorgenomen hoogte. Het complex wordt net zo hoog als de hippe hoogbouw in de 40’er straten, pal ernaast. “Gaat dit plan zo door?”, vroegen we. Als het aan de wethouder ligt wel. Er zijn zienswijzen ingediend en die worden momenteel behandeld. Vergunst hoopt dat het bestemmingsplan voor de zomer ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden kan worden. Dat er weerstand van omwonenden is weet hij, maar hij wacht af waarmee men zal komen.

Winkelcentrum Meijhorst

 Het nieuwe Winkelcentrum Meijhorst is mooi geworden, is de conclusie. “Er staan vaak wel veel auto’s”, vond Vergunst. Hier kriebelde het wat bij de vragensteller. Niet alles en niet iedereen kan op de fiets. Er is namelijk veel te doen: zwembad, veel activiteiten in het wijkcentrum en de kerk, waarbij in de laatste ook de Kolpingvereniging zijn thuis heeft gevonden. Helaas is de openbare ruimte nog steeds niet klaar. Wel heeft de projectleider het overgedragen aan het wijkteam van de gemeente, maar die heeft het geld niet om het project af te maken. Als voorbeeld noemden we de onveiligheid voor voetgangers op het parkeerterrein en de voor fietsers onveilige kruising van de 70e, 11e en 10e straat. Sinds 2012 proberen bewoners met de gemeente over deze kruising afspraken te maken. Vergunst kon niet vertellen wat de actuele stand van zaken is.

Winkelcentrum Dukenburg

Het is stil rond eerder voorgestelde woningbouwplannen op en bij Winkelcentrum Dukenburg. Hier moeten 500 appartementen komen. Voor de zomer van 2021 zouden concrete voorstellen worden toegelicht, maar dat is niet gebeurd. Hoe staat het daarmee? Die plannen staan nog steeds op de rol, legde Vergunst uit. Onlangs heeft hij weer gesprekken gehad met de winkeliers en bijvoorbeeld ook de NS en ProRail. Het zal namelijk een groot project zijn waar de hele spoorzone bij betrokken wordt. Een deel van het huidige winkelcentrum zal verdwijnen om een open verbinding te krijgen tussen spoorzone en de wijk, weten we van de eerder voorgestelde plannen. Dat is nog steeds de bedoeling, zo gaf Vergunst aan, maar daarbij zullen ook het bus- en treinstation meegenomen worden. Er komen woningen voor iedere bevolkingsgroep. Zo is het mogelijk dat er ook appartementen komen voor studenten, te bouwen in opdracht van SSH&. In het plan worden ook de ingangen van de parkeergarage aangepast, zodat er minder autoverkeer in de spoorzone hoeft te zijn.

Lege kantoren

Over de situatie in de kop van de 60e straat Meijhorst is niet veel te zeggen, vertelde Vergunst. Jammer, want er zijn al vanaf 2018 gesprekken tussen bewonersorganisaties en de samenwerkende eigenaren. De toen gemaakte schetsen zijn bij de ambtenaren nog steeds niet bekend. Verontschuldigend gaf de wethouder aan dat ook deze afdeling kampt met een personeelstekort waardoor niet alles direct opgepakt kan worden.

Over het circusterrein naast de oprit van de Dukenburgsebrug in Zwanenveld, het Hippe- Kip-terrein aan de Van Rosenburgweg en het Zeegersterrein aan de Oude Dukenburgseweg was nog niets te vertellen. Al met al is het duidelijk dat we vaker bij de wethouder op bezoek moeten, want er blijven nog veel Dukenburgse vragen openstaan.

Bericht maart 2023

menu