Wethouder Jean-Paul Broeren

 ‘Iedereen moet trots op Nijmegen kunnen zijn’

Jean-Paul Broeren

Sinds 22 juni 2022 heeft Nijmegen een nieuw college van B en W. Dit jaar stellen we alle wethouders voor. In dit nummer beginnen we met Jean-Paul Broeren van Stadspartij Nijmegen. “Ik wil in iedere wijk ontmoetingsplekken in de openbare ruimte.”

Jean-Paul Broeren is geboren en getogen in Grootstal. Hij heeft 37 jaar als isolatiemonteur aan verduurzaming gewerkt. Hij is groot NEC-fan. Bij de thuiswedstrijden was hij jarenlang clubmascotte Bikkel. Hij was sportverslaggever bij TV Nijmegen. Jean-Paul was actief in de wijkraad van Grootstal. Dat bleef hij ook toen hij zes jaar geleden naar Brakkenstein verhuisde.

Waarom bent u de politiek ingegaan?

“Omdat ik echt iets wil betekenen voor de stad. Ik wil dingen voor elkaar krijgen. Daarvóór nuilde ik overal over. Mijn vrouw kreeg daar genoeg van en zei: ga zelf actie ondernemen! Ik ben naar Ben van Hees gegaan, voor mij het toonbeeld van lokale politiek. Samen met John Brom, Leon Busschops en de onlangs overleden Albaer Hillen had hij De Nijmeegse Fractie opgericht, de voorloper van Stadspartij Nijmegen. Ik werd fractievolger. Ik heb me kunnen profileren. Na zes jaar werd ik raadslid.”

Stadspartij in de coalitie

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 steeg de stadspartij van drie naar zeven zetels. Ze werd in grootte de tweede partij van Nijmegen en kwam in het college van B en W. Broeren werd wethouder, net als zijn partijgenoot John Brom.

  Het is een hele mond vol, de portefeuille van Jean-Paul Broeren. Hij is wethouder van ‘sport, accommodaties, wijken, participatie, openbare ruimtes, dierenwelzijn en faciliteiten.’ “Het was een mooie kans iets te gaan doen voor de stad“, vindt Broeren. “Deze portefeuilles passen mij. Zo was bijvoorbeeld dierenwelzijn een ondergeschoven kind. Daar maak ik me zorgen over. Een hond is onderdeel van het gezin. Op ons initiatief wordt dan ook de hondenbelasting afgeschaft.” (Per 1 januari 2023. Red.)

Wijken

Anderhalf jaar geleden hief B en W de afdeling Wijkmanagement op. Dit tot verrassing – en deels ergernis – van actieve burgers en de volledige gemeenteraad. Wat vindt Broeren hiervan? “De wijkraad Grootstal had hele korte lijntjes met de wijkmanager. Die was 24 uur per dag bereikbaar. Dat waren we ineens kwijt. Wat ervoor in de plaats kwam, was in het begin onduidelijk. Waar kon je terecht? Er zijn nu drie wijkregisseurs. Je moet wel weten bij wie je moet zijn. We moeten het positief zien en omarmen. Op 1 november 2022 was er een bijeenkomst met de wijkraden. Volgens mij heeft deze goed uitgepakt. Iedereen is betrokken bij het proces. Er is wel een klacht: er is veel verloop onder de wijkregisseurs. Dat vind ik ook jammer, maar mensen kun je niet tegenhouden.”

Wat vindt u van de wijkbladen?

“Die hebben een groot bereik. Ze worden heel goed gelezen. Daarom kunnen we twee gemeentelijke pagina’s in elk nummer hebben, zodat we de inwoners bereiken.” Broeren gaat de wijken af. “Sinds januari heb ik wijkspreekuren”, meldt hij. “Een keer in de zes weken in een van de wijkcentra. Op 17 januari 2023 ben ik begonnen in ’t Hert.” Broeren verbaast zich soms over verhalen die rondgaan, bijvoorbeeld over de Lindenberg in Aldenhof en wijkcentrum Titus Brandsma in Wolfskuil. “Er is geen plan dat Lindenberg Aldenhof gaat sluiten en sloop van wijkcentrum Titus Brandsma is niet aan de orde”, meldt hij.

Nieuwe initiatieven

Wat wel verandert is de Jan Massinkhal aan de Nieuwe Dukenburgseweg. De gemeenteraad heeft vlak voor Kerst besloten op deze plek een nieuw zwembad én een nieuwe sporthal te bouwen. Het nieuwe zwembad gaat de huidige zwembaden Dukenburg en West vervangen. Wat er met de plekken van die oude zwembaden gaat gebeuren, is nog niet bekend. “Er komt een vervangingsgolf in de openbare ruimte”, meldt Broeren. Hiervoor is geld gereserveerd. Straten worden opgeknapt. Er komen zonnepanelen op panden van de gemeente.

Groene zone spoorkuil

In Wolfskuil maken bewoners zich zorgen over het spooremplacement. ProRail wil het gebruik hiervan veranderen. Daardoor zou het geluid in de nachtelijke uren kunnen verhogen naar 45 decibel, terwijl nu 33 decibel is toegestaan. Ook is men bang voor extra fijnstof en lichtvervuiling. Broeren benadrukt dat ProRail hierover gaat: “De gemeente heeft een toetsende rol als omgevingsvergunningen worden aangevraagd. Wel kan ik zeggen dat het stationsgebied de komende jaren wordt aangepakt en we voor een mooi station gaan. Openbare ruimte valt wel binnen mijn portefeuille. Zo komt er ook een groene zone langs het spoor van Graafseweg tot Waalhaven. Dat wordt samen met de wijk ontwikkeld. Ik ben erg voor een groen lint door de stad van Brakkenstein naar de Waalhaven. Zo’n mooie route nodigt uit om te gaan wandelen.”

Pumptrack Lindenholt

Op woensdag 16 november 2022 heeft Broeren een pumptrack in Lindenholt geopend. Dat is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen. Het is een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark. Daardoor is het geschikt voor crossfietsen (BMX), mountainbikes, stuntstepjes, loopfietsen, inline skates, longboards en skateboards.

Clubs ondersteunen

Broeren: “De mooie pumptrack in Lindenholt is een echt succes. Een moeder uit Lindenholt vertelde me dat haar zoon eerst altijd op zijn PlayStation speelde. Nu gaat hij naar de pumptrack. Hij heeft zijn spelcomputer verkocht! We leven in een grote digitale wereld. Hoe mooi is het dan om jongeren naar buiten te krijgen. Er is wel veel vandalisme. Dat is gewoon jammer. Ouders moeten kinderen erop wijzen dat ze het mooi houden.”

Veel clubs hebben het moeilijk. Er zijn minder leden en de energiekosten rijzen de pan uit. Broeren: “Natuurlijk zet iedereen de thermostaat een paar graden lager. We kunnen niet voor extra leden zorgen, maar clubs die echt in de problemen komen kunnen zich melden. De gemeente wil hen ondersteunen. Er is een pot voor energie-armoede.”

Afsluitend

“Ik ben makkelijk benaderbaar. Een man een man, een woord een woord. Als ik fouten maak zal ik dat ook erkennen. De mensen kunnen langskomen, ook in de wijken. Niet alleen voor vervelende, ook voor leuke dingen. Ik wil in iedere wijk ontmoetingsplekken in de openbare ruimte zodat mensen elkaar kunnen treffen. De sociale cohesie versterken.”

Hij is positief over de Nijmeegse gemeenteraad. “Wij praten in het stadsbelang. Da’s echt zo in Nijmegen. Na afloop zitten we met elkaar. We weten dat we het samen moeten doen. Hoe krijgen we de stad naar een nog hoger niveau? Iedereen moet trots op Nijmegen kunnen zijn.”

Bericht februari 2023

menu