‘Wegonderhoud in Dukenburg’

Inmiddels heeft het Steve Bikoplein onderhoud gehad en ligt er nieuw asfalt op deze rotonde en toevoerwegen. Daarvoor waren de onderdoorgang van Lankforst naar Zwanenveld aangepakt en de 15e straat Zwanenveld.

Het wachten is op de Van Schuylenburgweg en de busroute door Zwanenveld. Bij de sluiting van deze Dukenburg was er nog niets over bekend. Lang wachten, zoals bijvoorbeeld werd gesuggereerd op de komst van de stadsverarmingleidingen, is inmiddels bijna onmogelijk. Dit gezien de staat van de wegen.

Op de 10e – 11e straat Tolhuis zijn alleen stukken gerepareerd, hier zal dus voorlopig geen nieuw asfalt komen. Over de zeer slechte fietssuggestie stroken op de rondweg in Aldenhof is niets bekend.

Op de website van de Dukenburger proberen we zo actueel mogelijk te berichten of en waar er slechte wegen in Dukenburg aangepakt gaan worden. Ook omdat de meldingen over wegafsluitingen zeer chaotisch doorkomen; voor het Steve Bikoplein waren er drie versies met verschillende dagen en tijden. Uiteindelijk konden we met hulp van de gemeentelijk wijkregisseur de juiste aankondiging plaatsen.

Het blijft zaak om slechte en gevaarlijke plekken te melden via de Meld&Herstellijn!

Heel vroeg op donderdag 26 oktober dreunden de walsen omwonenden wakker en konden in Zwanenveld deze mooie beelden in de ochtendmist gemaakt worden.

Bericht november 2023

menu