‘Weezenhof weetjes februari 2024’

De Belangenvereniging Weezenhof maakte in december 2023 de stand van zaken op rond de nieuwbouw van het winkelcentrum in Weezenhof bekend. Men blijft van mening dat “de gemeente Nijmegen in strijd heeft gehandeld met algemene beginselen van behoorlijk bestuur door niet openlijk en uitdrukkelijk ook andere eventuele gegadigden als projectontwikkelaar toe te laten.” Omdat de gemeente “eenzijdig en zonder enige openheid” met Dornick B.V. in zee is gegaan, was van meet af aan duidelijk dat er geen ruimte zou zijn voor overleg met de wijkbewoners. Daar komt nog bij dat men zich stoort aan het feit dat de gemeente al bezig lijkt te zijn geweest met de verkoop van percelen op de locatie van het winkelcentrum aan Dornick, terwijl het bestemmingsplan nog niet eens is goedgekeurd.

Helaas blijkt het nog niet zo eenvoudig om tegen deze gang van zaken in het geweer te komen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Belangenvereniging, op basis van een vergelijkbare zaak in Didam, zeker een punt heeft. Anders dan in Didam het geval is, wil de Belangenvereniging zelf geen project ontwikkelen en uitvoeren, maar alleen een aantal wijzigingen bewerkstelligen. Daarom lijkt een gang naar de rechter, behalve mogelijk hoge kosten, weinig op te gaan leveren. Het meeste heil lijkt nog te verwachten van de bij de Raad van State aangespannen beroepsprocedure. Helaas malen ook daar de ambtelijke molens langzaam, zodat de Weezenhoffers nog even verstoken zullen blijven van dat nieuwe winkelcentrum.

Zon- en windenergie

Meer perspectief bood de bijeenkomt van het Bewonersplatform Weezenhof op 27 november 2023. Toen gaven Frans Lenting, namens het in de energietransitie gespecialiseerde bedrijf GroenLeven, en Piet van Kasteren, mede-oprichter van de Energiecoöperatie Heumen, een toelichting op de plannen van de coöperatie. Die is opgericht om te kunnen bijdragen aan het terugdringen en liefst stoppen van de opwarming van de aarde. Omdat op dit moment het opwekken van zon- en windenergie de beste opties zijn om dat doel te bereiken, is het plan om in 2024 het eerste zonnepark in Heumen, Zonnepark Teersche Sluispolder, op te leveren. Dat zal voor 50% eigendom zijn van de Energiecoöperatie Heumen. Niet alleen bewoners van Heumen, maar ook die van Nijmegen, wordt de mogelijkheid geboden om in het zonnepark te investeren door aandelen te kopen. Piet van Kasteren benadrukte overigens dat financieel gewin niet de doelstelling is van de Energiecoöperatie Heumen; het gaat om groene energieopwekking in het belang van de aarde. Hij bevestigde dat er in de toekomst wellicht ook windmolens langs de A73 zullen worden geplaatst. De voorlichting die de heren Lenting en Van Kasteren bij het Bewonersplatform gaven krijgt binnen afzienbare tijd een vervolg in wijkbrede bijeenkomsten in Weezenhof en Hatert.

Bron bewonersplatform Weezenhof

Bericht februari 2024 

menu