‘Weezenhof vraagt om aanpassing bouwplannen’

“Niemand in de wijk is tegen een nieuw winkelcentrum met woningen, maar niet in deze vorm. Stop het te massale nieuwbouwplan voor het centrum van Weezenhof.” Zo is op diverse sociaal platforms te lezen over de plannen voor een nieuw winkelcentrum in Weezenhof. En, “Maak een plan dat beter past in de wijk en de leefomgeving ten goede komt. Laat de huidige bewoners meedenken en beslissen over hun eigen buurt.”

Initiatiefnemer de ‘Belangenvereniging Weezenhof’ vraag eenieder de petitie te tekenen: klik hier voor het petitieformulier vul het in en bevestig met de gestuurde mail. Herzie het bestemmingsplan Weezenhof in Nijmegen, Dukenburg.

Vervolgens lezen we: Wij inwoners, omwonenden en bezoekers van de wijk Weezenhof

Constateren

  • dat het oorspronkelijk gelijkvloerse winkelcentrum nu wordt vervangen door een erg massaal, verkeerd geplaatst en hoog plan tot 12 verdiepingen.
  • dat doorstroming van ouderen in de wijk niet tot stand komt door de te kleine appartementen zonder balkons.
  • dat de 119 woningen, supermarkt, winkels, medisch centrum en de school een enorm parkeerprobleem gaan veroorzaken.
  • dat een gewenst autovrij ontmoetingsplein ontbreekt.

 En verzoeken

  • het aantal geplande bouwlagen te verminderen.
  • het bouwblok een kwartslag te draaien.
  • omwille van de leefbaarheid een autovrij ontmoetingsplein in de plannen op te nemen.
  • minder maar grotere appartementen met balkon te bouwen.
  • niet akkoord te gaan met het voorliggende bestemmingsplan.

Bericht mei 2023

menu