‘Weezenhof bewoners willen meepraten’

Het bewonersplatform in Weezenhof wil de bewoners betrekken bij de planvorming voor een nieuw winkelcentrum.

Het was in april alweer vier jaar geleden dat het winkelcentrum Weezenhof deels afbrandde. Direct na de brand werden een aantal winkeltjes samen met de Spar supermarkt afgebroken (foto). Slechte administratie en verzekeringen trof de winkeliers daarbovenop. Herbouw was al snel van de baan. Het terrein werd ‘tijdelijk’ opgevuld met het ‘Huis voor de Weezenhof’. Al voor de brand waren er plannen voor nieuwbouw en velen zagen daar de strohalm voor de toekomst.

Hoe sterk die strohalm zal zijn is voor de toekomst. Het verhaal van winkelcentrum Meijhorst leert dat niet alle idealen haalbaar zijn. B&W en een grootvastgoedeigenaar komen met plannen zoals die Meijhorst 10 jaar geleden al koesterde. Het bleek daar niet haalbaar. Hoe nu verder in Weezenhof? De bewoners, bij monde van het bewonersplatform, willen betrokken worden. Terecht! Klik hier voor het hele bericht uit de Weezenhof

Onderaan het ‘klik’bericht de link naar de brief die het bewonersplatform naar B&W heeft gestuurd.

Bron: Weezenhof Centraal

Bericht mei 2021

menu