Janwillem 2021-6

‘Weer een reorganisatie in Dukenburg’

Weer een bestuurlijke reorganisatie, ook voor Dukenburg, de zoveelste. Je wordt er horendol van. Het brengt onzekerheid in ons stadsdeel en een verlies van draagvlak bij de meningsvorming. Wat gebeurt er per 1 september aanstaande? De gemeente heeft onlangs de afdeling Wijkmanagenten en de functie van wijkmanager opgeheven, ‘het centrale aanspreekpunt’ tussen wijken en gemeente. Ellendig voor de ambtenaren die plots van functie moeten veranderen en wellicht op straat komen te staan.

Dit is natuurlijk heel erg voor de betrokkenen maar voor ons Dukenburgers is het ook slecht nieuws. Het betekent het einde van de werkzaamheden van Manon Karssen als wijkmanager. Het vertrek van Manon zal veel mensen in Dukenburg verdrieten. Zij is een prettig toegankelijke persoon die heel wat vrienden achterlaat. Ze heeft zich als wijkmanager met hart en ziel voor ons stadsdeel ingezet. Daarbij stonden nog veel plannen voor Dukenburg op stapel die nu helaas blijven liggen. Slecht nieuws voor Dukenburg dus. Ik heb Manon bij diverse overleggen in ons stadsdeel regelmatig mogen meemaken, bij Zevensprong, maar vooral bij het overleg met de bewonersplatforms. Daar communiceerde ze de plannen van de gemeente. Verder heb ik regelmatig vastgesteld dat voorstellen vanuit de platforms niet aan dovemans oren gericht waren en regelmatig werden uitgevoerd. Een goed voorbeeld was de financiering van het Huis van Weezenhof, waarvoor zij zich zeer heeft ingezet en daarvoor niet altijd het credit kreeg wat zij verdiende. Weezenhof heeft in het bijzonder veel aan Manon te danken.

Maar wat gaat er gebeuren nu de functie van wijkmanager wordt opgeheven? Hoe gaat nu de communicatie met de wijken verlopen? Naar verluidt komen nu enkele gemeentelijk adviseurs ieder met hun eigen specialiteit die voor de stadsdelen collectief gaan werken. Men denkt dat er drie van deze functionarissen komen die op basis van hun wensen afzonderlijk kleine groepjes mensen in een wijk uitnodigen om te overleggen. Een stadsdeelbreed overleg komt er dus waarschijnlijk niet. De vrees is dat de homogeniteit van ons stadsdeel bij dit overleg verloren gaat en dat de plannen in de diverse wijken van Dukenburg als geheel fragmenteren. Ik vrees dan ook dat interne communicatie op bovenwijkniveau in Dukenburg verdwijnt. Dat was juist de kracht van Dukenburg als geheel. In het verleden had de Zevensprong een dergelijke bindende functie. Ik ben er zeker van dat als er geen actie van de Zevensprong was geweest er nu geen zwembad meer zou zijn. De gemeente heeft ons verzekerd dat deze nieuwe overlegstructuur van september tot januari zal worden uitgeprobeerd. Ik heb grote twijfels. Dat Dukenburg bovenwijks collectief overlegt is noodzakelijk, want grote kanaalplannen staan op stapel. Het is daarbij belangrijk dat de gemeente via het collectieve Dukenburgs overleg voldoende draagvlak in ons stadsdeel creëert bij de uitwerking van de plannen. Een bovenwijks collectief overleg is dus meer dan ooit nodig. Wellicht kan hier een Zevensprong nieuwe stijl uitkomst bieden. Ik doel hier op een meer pluriform overlegorgaan in ons Stadsdeel met werkgroepen met specialistische kennis, dat voldoende draagvlak in Dukenburg heeft.

Janwillem Koten

menu