‘We doen het met ons hart, je moet gevoel hebben voor mensen’

Wijkcentrum Dukenburg in Meijhorst is de uitvalsbasis van veel organisaties. Ook van de Stichting Financieel Beheer Ouderen Nijmegen (fiBON). Een vrijwilligersorganisatie die voor Dukenburg van groot belang is. En waarvan veel Dukenburger niet van het bestaan afweten. De Dukenburger sprak met John Peters, voorzitter van fiBON.

Er zijn nogal wat ouderen die problemen hebben of krijgen om financieel rond te komen, of zelfs al in de schulden zitten. Zeker in stadsdeel Dukenburg. Zolang je nog familie of kennissen hebt die je kunnen helpen hoeft dat geen groot probleem te zijn. Maar als dat netwerk van mantelzorgers wegvalt kunnen grote problemen ontstaan.

Financiële achtergrond

Oorspronkelijk was John een personeelsconsulent met financiële achtergrond bij PTT Post. Toen zijn pensioen naderde wees een van zijn kinderen hem op het bestaan van deze instantie. “Dat lijkt me echt iets voor jou”, werd in zijn familie gedacht. En dat klopte inderdaad. Vanaf het eerste moment zat John er op zijn plaats. Hij begon als begeleider van cliënten bij deze vrijwilligersorganisatie. Daarna werd hij teamcoördinator en uiteindelijk voorzitter. Maar John is ook nog steeds begeleider: “We doen het met ons hart, je moet gevoel hebben voor mensen”, stelt hij. Dat is wat hem blijft motiveren. In de praktijk komen er soms ook andere dan financiële zaken aan de orde. Vaak ook ingewikkelde sociale problematiek.

Meer bekendheid

FiBON zocht contact met de Dukenburger en andere wijkbladen om meer bekendheid te krijgen in Nijmegen. Men heeft sterk het idee dat veel Nijmegenaren deze hulporganisatie nog niet kennen. De doelgroep bestaat uit mensen van 50 jaar en ouder die moeite hebben met hun financiën, en budgetbeheer is daar een goed hulpmiddel bij. Ze komen soms in de financiële problemen terwijl dat te voorkomen was geweest. En dat doet deze club al zo’n 35 jaar belangeloos. Voortgekomen uit samenwerking tussen de gemeente en een aantal Ouderenbonden, en sinds 1989 als zelfstandige organisatie werkzaam. Cliënten betalen 50 euro per jaar; als dat een probleem is regelt fiBON bijzondere bijstand via de gemeente.

Vijftig procent in Dukenburg

Van de mensen die hulp zoeken woont maar liefst zo’n 50 procent in Dukenburg, vele in Meijhorst en Aldenhof. Steeds meer gemeenten maken gebruik van de diensten van de ervaren vrijwilligers, en verlenen subsidie. Op dit moment zijn dat de gemeenten Nijmegen, Wijchen, Druten en Heumen. Binnenkort wordt er ook het gesprek aangegaan met Beuningen over mogelijke samenwerking. Daarnaast heeft fiBON een ‘sociaal fonds’ en bestaat er de stichting Vrienden van fiBON’. In acute situaties kan zo bijvoorbeeld voorkomen worden dat mensen hun huis uitgezet worden.

Vrijwilligers gezocht

Aan de andere kant wordt ook meer bekendheid gezocht om het bestand aan vrijwilligers uit te kunnen breiden. Begin 2024 werkt de fiBON voor ongeveer 140 mensen met 36 vrijwilligers. De voorkeur gaat dan uit naar mensen die enige kennis van financiën hebben en ook zelf al enigszins ouder zijn: dat sluit het beste aan bij de behoeften van de doelgroep, zo is gebleken. Nieuwe begeleiders krijgen eerst een mentor, totdat het gevoel is ontstaan dat iemand het werk zelfstandig aankan.

De vrijwilligers vergaderen een keer per maand in wijkcentrum Dukenburg Meijhorst. Het team is heel divers samengesteld: er zitten ouderenbegeleiders in, maar ook maatschappelijk werkers, een advocaat en deskundigen op het gebied van dementie. Er wordt aan deskundigheidsbevordering gedaan, en ervaringen met klantcontacten worden uitgewisseld.

Hebt u zelf het idee dat u de hulp van fiBON nodig hebt? Of kent u zelf mensen die zo’n steun in de rug wel kunnen gebruiken? Of wellicht denkt u over de kennis en kwaliteiten te beschikken die vrijwilligers moeten hebben om dit dankbare werk te doen? Kijk dan voor meer informatie op de website https://www.fibon.nl  of bel met de secretaris op telefoonnummer (024) 344 34 29.

Bericht maart 2024

menu