Warmtenet Update december 2023

De gemeenteraad van Nijmegen heeft woensdag 20 december 2023 positief besloten over het voorstel om als gemeente deel te nemen in het warmtebedrijf voor het warmtenet voor Dukenburg. Het besluit is een belangrijke stap in de richting van het warmtenet. Het warmtebedrijf is nodig om het warmtenet voor Dukenburg aan te kunnen leggen, te beheren en te onderhouden. 

Het warmtebedrijf brengt straks de warmte via ondergrondse leidingen naar de woningen. Het is belangrijk dat het warmtenet betrouwbaar en betaalbaar is. Het warmtebedrijf zal daarom uit meerdere organisaties bestaan die goed met elkaar samenwerken.

Samenwerking met de overheid aan het roer 
De gemeente gaat deelnemen in dit warmtebedrijf. Met deze deelname komt de overheid aan het roer te staan. De gemeente Nijmegen, het Gelders Warmte Infrabedrijf, een warmteleverancier en mogelijk ook een energiecoöperatie worden samen de deelnemers in het warmtebedrijf. De kosten en risico’s worden hiermee verdeeld. De landelijke overheid én dit voor het grootste deel publieke warmtebedrijf borgen straks de warmteprijzen, betrouwbaarheid en duurzaamheid van het warmtenet. Doordat in het warmtebedrijf meerdere organisaties en de overheid meedoen, zijn inwoners niet afhankelijk van één bedrijf of organisatie.

Ruimte voor inwoners
De gemeente wil ook dat Nijmegenaren de kans krijgen om deel te nemen in een energiecoöperatie in het Warmtebedrijf. Dat betekent dat inwoners mede-eigenaar kunnen worden. De komende tijd wordt onderzocht of hier interesse voor is.

Hoe gaat het verder?
Het warmtenet in Dukenburg wordt al heel lang voorbereid. De plannen voor het warmtenet en het warmtebedrijf krijgen steeds meer vorm. Er moet nog veel werk verzet worden om het warmtebedrijf op te richten en het warmtenet aan te leggen. Naar verwachting wordt het warmtebedrijf eind 2024 opgericht. Daarna kan de aanleg vanaf 2026 starten. Dat kan pas doorgaan bij voldoende draagvlak bij inwoners.
Het komende jaar gaan woningcorporaties Talis en Woonwaarts in Zwanenveld en Lankforst-Noord onderhoud uitvoeren en bij voldoende draagvlak woningen voorbereiden om aan te sluiten op het toekomstige warmtenet. Ze maken de woningen hiermee klaar voor de toekomst.
Heeft u een eigen huis in het gebied? Kijk dan eens op Energieloket Nijmegen voor informatie over energie besparen en acties die u helpen om uw woning toekomstbestendig te maken. www.nijmegen.nl/energieloket.

Achtergrond
De gemeente Nijmegen wil in 2045 aardgasvrij zijn. Nijmegen werkt daarom eraan dat de eerste wijken in 2035 aardgasvrij zijn. Voor de wijken Zwanenveld en Lankforst-Noord blijkt een warmtenet een goed alternatief voor aardgas. De gemeente Nijmegen, de woningcorporaties Portaal, Woonwaarts en Talis, de afvalenergiecentrale ARN, infraspecialist nieuwe energie Firan, het Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB) en de provincie Gelderland werken samen aan een warmtenet voor Zwanenveld en Lankforst-Noord. Voor het warmtenet is de restwarmte van de afvalenergiecentrale ARN de duurzame warmtebron.

Bron, nieuwsbrief gemeente Nijmegen. Bericht december 2023

menu