‘Vrijheidsmuseum te Groesbeek deze zomer geopend’

Tussen de heuvels van Groesbeek duikt de grote witte koepel van het nieuwe Vrijheidsmuseum op aan de horizon. Het museum ligt dicht bij Duitsland en midden in het gebied van de grote bevrijdingsoperaties aan het einde van WO2 in Europa. Het vertelt het fascinerende Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen. Door de ‘corona tijd’ kwam het er eerst niet van maar op woensdag 5 juli 2023 was het dan zover, de feestelijke opening van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek.

Met een druk op de knop openen de sprekers samen met Mark Rutte het museum.

Er is nooit één verhaal.

Op een interactieve manier wordt vanuit de 20e eeuw een brug geslagen van toen naar nu: vol beleving en museale topstukken. Door de verschillende perspectieven krijgt de geschiedenis een veelzijdig gezicht. Jong en oud gaven tijdens de opening hun bijdrage in een programma over vrijheid, democratie en rechtsstaat. Er is nooit één verhaal.

Minister-president Mark Rutte die de opening verrichte sprak over de ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid van vrijheid, waar wij altijd onze verantwoordelijkheid voor moeten nemen. De Duitse Europaminister van Nordrhein-Westfalen Nathanael Liminski benadrukte het belang van democratie en rechtsstaat als instrumenten om de vrijheid te beschermen.

Zaakwaarnemers van het verleden. De toekomst kan niet zonder hen.

Met deze twee zinnen laat Wiel Lenders, directeur van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, overtuigend zien hoe belangrijk geschiedenis is. Geschiedenis laat zien dat de werkelijkheid door iedereen verschillend wordt beleefd. In verleden, heden en toekomst. Een gesprek met een bescheiden maar gepassioneerde museumdirecteur en pleitbezorger.

“Er is in het museum een omslag gemaakt van het militaire verhaal naar het verhaal van gewone burgers,” vertelt Wiel bij bij het bezoek van ‘de Dukenburger’ in 2020. Klik hier “Het dagelijks leven. Het leed. Het tekort aan van alles. Dilemma’s tijdens een bezettingstijd: ga je nu wel of niet in het verzet? Ga je voor de Duitsers werken omdat je van armoe niet rond kan komen? Of doe je dat juist niet? Doe je iets heldhaftigs, duik je onder? Of duik je weg omdat je bang bent?”

Verdere sprekers bij de opening

Florian Kirsch vertelde over zijn ervaring binnen het bedrijf HKM in Duisburg. In de 4-jarige opleiding komen de jonge metaalbewerkers een volle week naar het Rijk van Nijmegen, waarbij zij door het Vrijheidsmuseum getraind worden in geschiedenis, democratie, vrijheid en tolerantie.  Anja Weber, voorzitter van de Duitse vakbond NRW, reageerde hierop met een sterk statement van waardering en lof.

‘’Europa werd gebouwd op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog”. Maria Diedenhofen gaf samen met Ria Roosendaal een indrukwekkende boodschap van vrijheid voor de toekomst af, vanuit hun ervaring als ooggetuigen van onder andere de bombardementen op Kleve en Nijmegen. Ondanks dit zware verleden blijven deze sterke vrouwen naar de toekomst kijken. “Ik blijf hoopvol” sloot Ria kordaat af.

En waar komt onze hoop vandaag, als niet van de jeugd? Tjitske Maliepaard verwoordde op bewonderingswaardige manier haar visie op vrijheid, met de kennis van het verleden. Als afsluiting gaven Isabella (10) en Mehrzad (16) hun kijk op vrijheid, onder begeleiding van kindercorrespondent Tako Rietveld. “Grote mensen maken heel makkelijke dingen vaak zo moeilijk” sprak Isabella wijselijk, als antwoord op de vraag wat wij van de jeugd kunnen leren. Mehrzad sprak ontroerend over de gevallen soldaten die hun leven gaven voor onze vrijheid en riep ons op om deze te blijven beschermen. Maar ook hij was hoopvol: “We kunnen dit, want we zijn sterk!”

Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek

Informatie: 024-3974404 mail welkom@vrijheidsmuseum.nl

Website: www.vrijheidsmuseum.nl

Facebook: /vrijheidsmuseumNL, Twitter: @nooit1verhaal

Instagram: /vrijheidsmuseum; LinkedIn: /company/vrijheidsmuseum

Bericht september 2023

menu