‘Voorschot van twee komma zes miljoen…’

De gemeente Nijmegen ontvangt 2,6 miljoen euro van het Rijk voor de bouw van 498 woningen rond Winkelcentrum Dukenburg. Een deel van het bedrag is nodig voor het aanpassen van straten en groen in dit gebied. Waar de 498 woningen precies worden gebouwd is nog niet besloten. Wel is duidelijk dat een deel van het winkelcentrum wordt gesloopt. Het gaat om het middengebied: het deel met de meeste leegstand. Dan ontstaat ruimte voor onder meer appartementen en groen. Een ander idee is om het bijna lege parkeerterrein achter de bibliotheek te bebouwen. De bieb gaat wellicht verhuizen naar de ruimte waar voorheen C&A zat. Op de huidige plek van de bibliotheek zou een extra supermarkt kunnen komen, laat wethouder Noël Vergunst weten.

Soorten woningen

Er komen 102 woningen met sociale huur. Woningcorporaties worden hiervan de eigenaar. 151 andere woningen krijgen een middenhuur. De rest wordt koopwoningen. 159 hiervan worden ‘betaalbare koop’: 41 appartementen gaan minder kosten dan 312.000 euro. 118 woningen zijn te koop voor tussen de 312.000 en 390.000 euro (prijzen anno 2024). 86 woningen vallen onder de vrije sector. Alle bestaande woningen blijven gehandhaafd. Wethouder Noël Vergunst is blij: “Met dit geld zijn we weer een stap dichterbij om het winkelcentrum en de omgeving te transformeren in een aantrekkelijk gebied voor Dukenburgers en de rest van de stad.” De winkeleigenaren hebben al geïnvesteerd in verbetering en blijven dat doen. “NS en ProRail investeren in het station”, meldt Vergunst. “Er komt een provinciale bijdrage voor het busstation.” Onder andere het gebied tussen het winkelcentrum en de spoorlijn moet mooier worden. Vergunst: “De auto’s gaan weg uit de 80e straat. Het wordt groener. Natuurlijk blijven de bedrijven wel bereikbaar voor bevoorrading.”

Topprioriteit

In het najaar stelde B en W voor om het eerder uitgetrokken geld voor de ontwikkelingen in dit gebied te verminderen omdat ze vertraging verwachtte. De gemeenteraad accepteerde dat niet. Die vindt het topprioriteit. Nu zit er weer vaart in. Vergunst: ‘Als alles meezit gaan we begin 2027 beginnen.’ De gemeente moet nog wel een gat van minimaal 5 miljoen vullen.

Zwanenpark

De ontwikkelingen bij het winkelcentrum staan los van de realisatie van Zwanenpark. Tussen Zwanenveld 43e straat, het kanaal en de spoorlijn worden ongeveer 450 appartementen gerealiseerd. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. In de nabije toekomst worden in het noorden van Zwanenveld dus ongeveer 950 woningen gebouwd.

Bericht juni 2024

menu