‘Voorgesteld, drie nieuwe ‘Wijkbeheerders’ in Dukenburg’

In een serie besteedt De Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Bij het vieren van ‘50 jaar Dukenburg’ is ‘Oog voor elkaar’ ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties in Dukenburg. Een belangrijke schakel in al die verbindingen zijn de ‘sociaal’ wijkbeheerders van de woningcorporaties. We willen hier drie sociaal wijkbeheerders voorstellen die in Dukenburg, naast hun basistaken, bewoners helpen met dit verbinden. We spreken met Sam Bogers van Talis, Lana Navest van Woonwaarts en Niels Otten van WoonGenoot.

Talis

Met een kop thee en aan de andere kant van de grote tafel Talis-wijkbeheerder Sam, had de redacteur het eerste gesprek. Hij was de enige bezoeker in het buurtkantoortje in Meijhorst, de coronaregels zijn immers streng. Sam Bogers is sinds oktober 2020 ‘sociaal’ wijkbeheerder van de woningcorporatie Talis in de wijken Meijhorst en Tolhuis. Opgegroeid en naar school gegaan in Nijmegen is de achtentwintigjarige Sam een echte Nijmegenaar. Sam werkte al anderhalf jaar bij de klantenservice, ‘afdeling welkom’ van de woningcorporatie. Hij is dus al goed bekend met veel wat er speelt. Toch zag hij in een baan de hele dag achter een beeldscherm geen toekomst. Maar de gedachte te gaan solliciteren bij de politie werd snel omgezet toen er intern bij Talis een vacature voor wijkbeheerder vrijkwam.

De contacten met bewoners, met mensen is wat hem het beste ligt. Geen vergelijk met het werken vanachter een beeldscherm. Het onbevooroordeeld met iedereen in gesprek gaan levert het meeste op, geeft hij aan. Mensen voelen snel dat ze gelijkwaardig behandeld worden en dat krijg je terug. “Ik ben van maandag tot en met donderdag in de wijk. Wanneer ze zien dat ik in het kantoor ben mogen ze aankloppen”, vertelt Sam. “Voor de rest kunnen ze een mailtje sturen of inspreken mocht ik niet kunnen opnemen. En dan maken we zo nodig een afspraak.”

  Woonwaarts

Iets meer dan twee jaar is Lana Navest nu ‘sociaal wijkbeheerder’ voor woningcorporatie Woonwaarts in de Dukenburgse wijken Tolhuis, Zwanenveld, Lankforst, Malvert en Aldenhof. Veel Dukenburgers kennen Lana nog als Toezichthouder in Dukenburg. Vaak was ze aanwezig op bewonersavonden van wijkplatforms en op gemeentelijke informatiebijeenkomsten. Lana is een geboren en getogen Nijmeegse, volgde op het ROC de opleiding HTV, handhaving, toezicht en veiligheid. In mei 2016 startte ze als BOA bij de gemeente Nijmegen in Dukenburg. In de Dukenburger van november 2017 vertelde ze over haar werk als toezichthouder in Dukenburg.

Eind 2018 maakte ze de overstap naar woningcorporatie Woonwaarts. Door ‘corona’ spreken we Lana op afstand, de eerdere kennismaking door bovengenoemde functie hielp hierbij gelukkig. Zo ontstond een gesprek met een opgewekte en duidelijk tevreden dame. Het contact met mensen ziet ze als belangrijkste taak. “Als je geïnteresseerd bent merk je dat mensen graag hun verhaal kwijt willen”, vertelt ze in een interview op famegroep.nl. “Zeker 80% van de tijd wil ik in de wijk zijn”, legt Lana uit. “Alleen wordt dat nu met corona soms heel lastig. Een belangrijk deel, de gesprekken met bewoners in hun eigen buurt is hierdoor beperkt. Een praatje bijvoorbeeld moet op afstand, even aanbellen om de bewoner te vragen hoe het gaat lukt ook nog wel, maar koffiebezoekjes worden al moeilijker. Met haar team ondersteunt Lana mensen juist in het samenleven door ze met elkaar in contact te brengen. “Zodat ook begrip ontstaat voor elkaars eigenaardigheden”, vertelt ze verder. Er is geen buurtkantoor voor de wijkbeheerders. Lana werkt vanuit het kantoor van Woonwaarts op het Takenhofplein.

WoonGenoot

Bij woningcorporatie WoonGenoot is Niels Otten ‘wijkbeheerder en huismeester’. Elke werkdag is hij tot ongeveer 11.00 uur in wooncentrum De Meiberg aanwezig. Hier functioneert Niels eigenlijk als huismeester en probeert ook te helpen met kleine reparaties naast de taken als wijkbeheerder. In Dukenburg volgt dan het maisonnettegebied in Aldenhof als het werkterrein van Niels. De aanwezigheid in andere Nijmeegse wijken is wisselend en als geheel goed te behappen. Het woningbestand van woningcorporatie WoonGenoot is gelukkig niet zo groot, de lijntjes kunnen daardoor heel kort zijn. Niels is in april 2020 het team van WoonGenoot komen versterken. Daarvoor heeft hij onder andere lange tijd bij defensie gewerkt. Ook hier vanuit de basis om mensen te helpen. Verschillende malen is hij uitgezonden geweest vertelt hij. Bijzondere missies naar Bosnië, Kosovo en Oost-Afrika. “De uitzending naar Kosovo was er echt om mensen te helpen. We hebben daar geholpen met het opbouwen van een in oorlog beschadigd gebied.”

In Oost-Afrika was het de UNMEE-missie (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea) waar de Nederlandse troepen de terugkerende bevolking hielpen na het ‘staakt het vuren’.

Als ‘complex’beheerder, zoals zijn functie bij WoonGenoot omschreven wordt is ook hier ‘het in gesprek komen met mensen’ belangrijk. Daarom is Niels veel in de wijken. Hij hoopt dat mensen bij problemen toch eerst met elkaar in gesprek gaan. Lukt dat niet dan is snel melden toch heel belangrijk om te voorkomen dat dingen escaleren. “Wanneer er een melding is probeer ik er dezelfde dag op te reageren”, vertelt Niels.

Contact:

‘Talis’: Sam is op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur in de wijk. Kantoor Meijhorst 14-00, verder bereikbaar via mail: sam.bogers@talis.nl en telefoon 06-8282 6146

‘Woonwaarts’: Lana is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Telefoon 024-382 01 00. Mail: lana.navest@woonwaarts.nl.

‘WoonGenoot’: met Niels is contact mogelijk via telefoon: 024-344 06 39. Mailen kan naar: n.otten@woongenoot.nl. Niels is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

menu