‘Visie Dukenburg’

De gemeente Nijmegen denkt na over een toekomstplan voor de Kanaalzone-Zuid. Het gebied aan weerszijden van het Maas-Waalkanaal (ten zuiden van de Neerbosscheweg, bedrijventerrein Winkelsteeg en rond station Goffert). Op de bijgeleverde kaart komt Dukenburg voor en burgemeester Bruls heeft het in zijn Nieuwjaarsspeech duidelijk genoemd. Vreemd dat de huidige berichtgeving (juli 2020) niets over Dukenburg vermeldt. Belangrijke gebieden in Dukenburg zijn o.a. het oude ROC-terrein in Zwanenveld en de kop van de 60e straat Meijhorst. Volgens de kaart valt winkelcentrum Weezenhof er buiten.

In de dossiermap ‘visie Dukenburg’ houden we alle ontwikkelingen bij. Klik hier voor het dossiers visie Dukenburg

Uit de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Bruls, 6 januari 2020:

 Dames en heren, de stad groeit in omvang en bedrijvigheid. Maar niet overal. Kijk naar Dukenburg.

Ik denk dat er geen stadsdeel is waarover meer gesproken werd en wordt dan Dukenburg. Dat het potentie heeft, staat vast. Dat de bevolking krimpt, staat ook vast. Van 31.000 in 1990 naar 20.000 nu, dat is fors. Terwijl de stad als geheel groeit. Dus dat er iets moet gebeuren staat ook vast. Hier zijn we het in grote meerderheid wel over eens. Maar jarenlang is er behalve deze gedeelde analyse niet genoeg gebeurd. Langzaam zien we het tij keren. Iedereen met een hart voor Dukenburg, en dat zijn heel veel mensen, waaronder ikzelf, kijkt steeds breder naar de uitdaging waar we in dit fraaie stadsdeel voor staan. Wat ik zie gebeuren, is dat partijen uit het eigen denken, uit de eigen bubbel stappen en proberen daarboven uit te stijgen. We erkennen met zijn allen steeds meer de uitdagingen waar Dukenburg voor staat, maar erkennen ook die van de stad als geheel. Dukenburg wordt niet vooruitgeholpen als ieder blijft vasthouden aan zijn/haar eigen belang. Huidige bewoners, ondernemers, beleidsmakers, actieve professionals, politici zullen uit hun eigen bubbel moeten stappen. Zo zijn in de afgelopen jaren eerste stappen gezet om naar een vernieuwde en gezonde winkelinfrastructuur toe te groeien. Dat doet soms pijn op bestaande winkelcentra in Dukenburg. Het is echter nodig. Nodig omdat het nieuwe mogelijkheden geeft die ten goede komen aan alle huidige en toekomstige bewoners van het meest groene stadsdeel van onze stad! Ook vond ik de stappen die afgelopen jaar gezet zijn hoopvol. In de Week van de Stad is uitgebreid gesproken over het Nijmegen van de toekomst. De kanaalzone die van noord tot zuid door Nijmegen loopt, kwam daar ook aan de orde. Er zijn mogelijkheden aan beide kanten van het Maas-Waalkanaal voor ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en recreëren. Dukenburg maakt deel uit van deze kanaalzone en het is goed dat we naar de kansen voor dit mooie deel van Nijmegen kijken vanuit het perspectief van het grotere geheel. Niet vanuit de linker- of rechterkant van het kanaal, maar als onderdeel van de gehele stad en regio. Dit soort denken hebben we nodig en brengt ons – langzaam maar zeker – verder. Ik ben benieuwd maar vooral ook hoopvol over wat het ons gaat opleveren.

Bericht juli 2020

menu