‘Vincentiusvereniging Nijmegen nu ook in Dukenburg’

Oog voor elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Bij het vieren van 50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties in Dukenburg. Sinds begin oktober 2020 heeft Vincentiusvereniging Nijmegen een vestiging in Dukenburg. De opening van deze vestiging op Meijhorst 14-00 vond plaats in de Week van de Ontmoeting. In november volgt de opening van een tweede vestiging in Lankforst. Een gesprek met Linda van Aken (voorzitter), Paula Klein en Renate Janssen over het werk van deze vereniging.

Van links naar rechts: Linda, Renate en Paula

‘Ieder mens telt’

De plek waar tot voor kort ‘Gratis2dekansje’ zat, heeft dus nieuwe bewoners gekregen: Vincentiusvereniging Nijmegen. Een al ‘oude’ organisatie maar nog springlevend (zie uitleg, onderaan dit artikel). Een week na de opening treffen we in een gezellige ruimte Linda, Paula en Renate, die druk bezig zijn met nieuwe buren in de flat te leren kennen. Het vormt een mooi praktijkvoorbeeld van ‘zijn tussen de bewoners’. Alle vrijwilligers van de Vincentiusvereniging Nijmegen gaan daarvoor. Waarom Vincentiusvereniging?

 

De vraag klinkt onvriendelijker dan de bedoeling is. ‘Ieder mens telt’ staat centraal bij alle informatie over Vincentiusvereniging Nijmegen. Maar er zijn veel organisaties die dat op een of andere manier ook zeggen. Wat onderscheidt jullie nou?

Linda: “Onze stelregel is: we praten niet alleen, we doen ook. We proberen bewoners concreet bij de hand te nemen. We gaan soms naar mensen toe. Brengen koffie, soep of maaltijden, waaronder vers bereide. We voeren gesprekken aan de deur, vooral tijdens deze corona tijd hét middel om met elkaar in contact te blijven. We proberen ervoor te zorgen dat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten. Zoals bijvoorbeeld door bewegen, Eat and meet of soep met buren organiseren. Daarnaast hebben we bijzondere activiteiten, zoals een zomertour (op pad gaan met kinderen, die niet zomaar op vakantie kunnen), ladies night, rugzakjes, kwiekbeweegroute en Vincentius Vitaal enzovoorts. Maar we zorgen er ook voor dat juiste hulp geboden wordt als mensen in de knel komen met regelingen. We leggen verbindingen met instanties als dat nodig is. Misschien is ons sterke punt wel dat we mensen door onze aanpak regelmatig eerder kunnen zien dan anderen of professionals.”

  Vertrouwen

Vrijwilligers merken dat ze na enige tijd door bezoekers in vertrouwen worden genomen. Dat ze zelfs op bepaalde dagen langskomen als die specifieke vrijwilliger er is. Linda: “Je wilt niet weten hoeveel schaamte er soms bij mensen is. Hoe hoog de drempel is voordat mensen om hulp durven te vragen. Wij zien vaak mensen ver voordat hulpverlenende instanties ze zien, omdat mensen bang zijn dat er bijvoorbeeld Veilig Thuis wordt ingeschakeld. Wij helpen en proberen concreet leed te verzachten. Niet alleen bij minima. Ook bij de – groeiende – groep van mensen die net buiten allerlei regelingen voor die minima vallen. Veel mensen zullen niet zomaar willen toegeven dat ze in de knel zitten. Ze schamen zich daarvoor. En daarom durven ze zelf niet zomaar om hulp te vragen. Door in de praktijk zichtbaar tussen de mensen te zitten en te werken, helpen we hen over die barrière heen. Wij oordelen nooit maar proberen juist om met hen te zoeken naar de juiste oplossingen. Dat begint vaak het eerst met de basisvoorziening, namelijk eten. Daarna komt er ruimte. Dan zien ze weer dat er een weg is om verder te komen. Het zware gevoel van het er alleen voor staan en het geïsoleerd moeten leven kan dan een stukje verlicht worden. In Dukenburg is dat laatste echt een bijzonder aandachtspunt, wat alleen maar belangrijker wordt nu er een lange coronawinter voor de deur staat.”

Samenwerking

“Natuurlijk werken we graag samen met andere organisaties en personen die hetzelfde willen uitdragen als wij. Geen enkele instantie kan het probleem van isolement en armoede oplossen maar samen kunnen we het wél verzachten,” aldus Linda, Paula en Renate. “Je hebt andere werkers en vrijwilligers nodig om elkaar aan te vullen, verbindingen te leggen en elkaar vooruit te helpen. We hebben tijdens expeditie Dukenburg samengewerkt met Hart voor Dukenburgers, Stip en andere organisaties. We hebben op onze website een plek ingeruimd door middel waarvan hulpverleners van andere organisaties voor hun hulpbehoevende mensen een beroep op ons kunnen doen. Met Stip worden duurzaam goede contacten opgebouwd. We zijn onafhankelijk van welke religie dan ook, maar we zoeken ook contacten en samenwerking met de religieuze gemeenschappen in Dukenburg. Inderdaad, zoals gezegd: ieder mens telt.”

‘Een groter hart dan gemiddeld’

Je vraagt door dit alles te doen veel van vrijwilligers, zo lijkt het. Jullie zijn een organisatie die puur op vrijwilligers drijft. Merk je veel verloop? Alle drie beamen in koor het heel bijzonder te vinden dat er in al die jaren nog zo weinig verloop is geweest. Linda: “We zeggen vaak dat onze vrijwilligers een groter hart dan gemiddeld hebben. Dat zie je terug in de toewijding en passie van onze mensen. De vrijwilligers hebben verschillende achtergronden. Echt heel divers. We werken hard met zijn allen. Maar we houden elkaar ook goed in de gaten dat het werk niet teveel wordt. We zorgen voor elkaar. Geven elkaar nadrukkelijk ruimte om ervaringen te delen. We hebben gelukkig een groeiende groep vrijwilligers maar we kunnen de hulp van nieuwe mensen heel goed gebruiken.”

“En je komt in een warm bad,” vullen Paula en Renate deze hartenkreet van Linda aan.

Wat is de Vincentiusvereniging Nijmegen?

Algemeen

De Vincentiusvereniging is een organisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. De vereniging is voornamelijk lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap, en drijft volledig op vrijwilligers. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk tracht de Vincentiusvereniging de situatie van de mensen structureel te verbeteren. Vanwege regionale verschillen leggen de afzonderlijke afdelingen in het land eigen accenten in de activiteiten. Die zijn zo breed en divers dat het voor vrijwilligers niet moeilijk is taken op niveau te vinden die voldoening bieden. De meeste leden en medewerkers zijn jarenlang betrokken bij de vereniging.

Lokaal, landelijk en internationaal werkt de vereniging nauw samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven; in anderen herkent ze haar drijfveren en wijze van hulp bieden. Ze steunt derhalve projecten waar ook ter wereld.

De Vincentiusvreniging maakt deel uit van de internationale Society of Saint Vincent de Paul die actief is in 148 landen over de hele wereld met bijna een miljoen leden. De Vincentiusvereniging is geworteld in de christelijke traditie. Maar is uitdrukkelijk geen onderdeel van een kerkelijke organisatie. Zij bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. Opgericht in Frankrijk in 1833. In Nederland bestaat de Vincentiusvereniging sinds 1846.

De vereniging in Nijmegen

De Vincentiusvereniging Nijmegen is heropgericht in 2001 en inmiddels een grote vrijwilligersorganisatie actief op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. De vier hoofddoelstellingen zijn:

  • Armoede verzachten
  • Eenzaamheid verzachten
  • Sport en bewegen
  • Gezondheid bevorderen

Dit wordt gerealiseerd door middel van het laagdrempelig maken van sportlessen, gezonde daghappen aan te bieden en heel veel andere activiteiten en projecten. De missie: ‘Ieder mens telt en daar zetten ál onze vrijwilligers zich graag voor in!’ Op de site van Vincentius Nijmegen staat een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden. Ook professionele hulpverleners kunnen er terecht voor hun hulpbehoevende medemens.

Vincentius Vereniging Nijmegen

Horstacker 14-51, 6546 EK Nijmegen

Klik hier voor contact via mail met Vincentius

www.vincentiusnijmegen.nl

Locatie Dukenburg: Meijhorst 14-00.

Openingstijden: in verband met corona nog onduidelijk (plan is voorlopig op vrijdag).

Bronnen: www.vincentiusnijmegen.nl , www.vincentiusvereniging.nl en Wikipedia

– Spijtig is dat het werk van de ‘Stichting ‘Gratis2dekansje’, niet overgenomen wordt. Deze stichting was voor bepaalde doelgroepen echt de reddende engel. Nu Vincentius hun ‘uit de markt’ heeft gedrukt blijft voor deze doelgroepen het nakijken … –

Bericht november 2020

menu