‘Vervolg plannen winkelcentrum Dukenburg’

Winkelcentrum Dukenburg gaat de komende jaren flink veranderen. Een deel van het centrum verdwijnt. Er komen 500 nieuwe woningen. Op korte termijn wordt AH XL vergroot. Op 5 februari 2021 start de verbouwing van Albert Heijn XL. De grotere winkel wordt dan op 23 februari weer geopend. Dit voorjaar komt Blokker terug. Niet op de oude plek, maar in het straatje waar ook de Hema en Bruna zijn.

Vernieuwing

Het winkelcentrum wordt brandveiliger gemaakt. De werkzaamheden hiervoor zijn al maanden bezig. Dat is slechts een begin. Op de website van het winkelcentrum staat:

“Winkelcentrum Dukenburg is toe aan vernieuwing en dat gebeurt al op de korte termijn voorjaar 2021 met een renovatie. Maar om het winkelcentrum echt toekomstbestendig te maken, is er meer nodig. Een transformatie van het hele gebied: van zowel de winkels en de woningen als de openbare ruimte en de bereikbaarheid. De eigenaren van het winkelcentrum gaan daarom in samenwerking met de gemeente aan de slag met een toekomstplan voor het winkelcentrum en het omliggende gebied: een zogeheten masterplan. De gemeente heeft voor het gebied verschillende ambities.

 Over bijvoorbeeld het soort woningen dat er moet komen en voor wie. Over de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het gebied. Om het masterplan te maken en te onderzoeken of het financieel ook echt kan, hebben de eigenaren van het winkelcentrum twee marktpartijen ingehuurd: Gebiedsontwikkelaar BPD en Giesbers Ontwikkelen en Bouwen uit Wijchen. Als ontwikkelcombinatie BPDGiesbers maken zij het plan in afstemming met de eigenaren, winkeliers, bewoners en andere bij het gebied betrokken partijen.”

Klik hier voor meer informatie Of volg het dossiers Visie Dukenburg, klik hier

Informatiebijeenkomst

Op 10 december was er een digitale informatieavond voor omwonenden (terugkijklink hieronder). Een kleine honderd mensen logden in. De gemeente en de vereniging van eigenaren vertelden hun ambities voor het winkelcentrum en de directe omgeving. De bewoners konden reageren. In het verslag van de bijeenkomst staat: “Er werd aandacht gevraagd voor de huidige problematiek zoals de verkeersveiligheid en afvaloverlast. En er werden vragen gesteld over de renovatie die in januari start en de wijze waarop omgegaan wordt met het versnipperde eigendom van winkels. Maar er werd vooral ook meegedacht over de toekomstige situatie. Zo was er de oproep voor een tweede supermarkt en meer horeca, een bioscoop, een theater of andere culturele activiteiten voor de wijk. Er werd aandacht gevraagd voor mensen met een visuele beperking. En er waren ideeën voor het bij de planvorming betrekken van jongeren vanuit het Mondial College of het mogelijk maken van tijdelijke voorzieningen voor bijvoorbeeld leer-/ werkplekken en kunstenaars.’

Klik hier voor de digitale bijeenkomst

Het verslag is te vinden op  www.nijmegen.nl/dukenburg

Bericht januari 2021

menu