‘Vertraging uitbreiding woonwagencentrum’

De uitbreiding van woonwagencentrum Teersdijk loopt tenminste enkele maanden tot een jaar vertraging op. Na acties van de huidige bewoners en belangenbehartigers zegde de gemeente Nijmegen uiteindelijk toe dat er nieuwe standplaatsen bij zouden komen.

De voorbereiding van het project duurt langer dan de bedoeling was. De reden dat het langer duurt is dat een ontheffing voor de Wet Natuurbescherming moet worden aangevraagd in verband met de aanwezigheid van de das in het gebied. Pas als deze ontheffing is verleend door de provincie kan worden begonnen met de voorbereidende werkzaamheden zoals bouw- en woonrijp maken van het gebied. Deze werkzaamheden zijn complex door de slechte draagkracht van de leeflaag (de bovenste laag van de bodem) die twintig jaar geleden is aangebracht over vervuilde grond. Volgens de gemeente Nijmegen is de vervuiling veroorzaakt door de voormalige autosloperij. Dat wordt door bewoners bestreden. Er circuleren nog steeds filmpjes op internet waaruit zou blijken dat de gemeente Nijmegen er zelf voor heeft gekozen om schone grond af te graven en de vervuilde grond ter plekke te storten. Er is van dit feit ook aangifte gedaan, maar de geconstateerde feiten zouden verjaard zijn.

Strenge eisen

Nutsbedrijven stellen strenge eisen voor de ondergrond waarin kabels en leidingen worden gelegd, zo deelt de gemeente Nijmegen mee. Hierdoor moet waarschijnlijk een deel van de aanwezige leeflaag worden afgegraven en moet er een puinverharding worden aangelegd.

De verwachte oplevering was eerder eind 2024. Dit is opgeschoven naar medio 2025.

Bericht november 2023

menu