‘Versierde afvalbakken in Aldenhof’

Leerlingen van basisschool het Talent uit Lent en de Aldenhove in Aldenhof onthulden vlak voor de zomervakantie hun zelf versierde afvalbakken rondom de school.

Dit initiatief kwam vanuit de Kinderraad van de gemeente Nijmegen waar de kinderen deel aan namen. Dit voorjaar werd de raadzaal van het Stadhuis weer bezocht door dertien groepen kinderen van basisscholen uit heel Nijmegen. De kinderen hadden op school goed nagedacht over wat zij belangrijk vinden en hoe ze hun buurt bijvoorbeeld gezelliger, groener of veiliger kunnen maken. Tijdens het bezoek in het Stadhuis kregen de kinderen eerst een rondleiding om daarna op de zetels in de raadzaal plaats te nemen en met veel overtuiging en creativiteit hun plannen aan elkaar te presenteren. Nadat ze elkaar kritisch hadden bevraagd was het tijd om te stemmen op het beste idee per school.

Afvalbakken leuke buitenkant geven

De leerlingen wilden de afvalbakken rondom de school een leuke buitenkant geven, zodat medebewoners van de wijk het afval beter opruimen. Dar zorgde voor de uitvoering en het stickeren van de afvalbakken. En het resultaat mag er zijn. Rondom beide scholen zijn drie afvalbakken versierd. Ook zetten de leerlingen zich in voor een schone buurt. Zij gaan op pad als Wijkheld om het zwerfafval in de buurt op te ruimen. Zij willen het goede voorbeeld geven. Goed gedrag doet namelijk volgen.

Kinderraad

De initiatieven van de leerlingen kwamen uit schooljaar 2021/2022 en 2022/2023. In 2015 is de Kinderraad Nijmegen opgericht. De Kinderraad is een initiatief van de gemeente Nijmegen, van de stichting Sint Josephscholen, van de Conexus-scholen en van SOL-identiteitsbegeleiders. Via de Kinderraad kunnen scholen vormgeven aan hun burgerschapsopdracht. Maar belangrijker nog: via de Kinderraad kunnen alle kinderen in Nijmegen hun stem laten horen in de raadzaal van het stadhuis en de ervaring opdoen met het hebben van invloed op hun directe leefomgeving.

Bericht oktober 2023

menu