‘Verhuizing prins Clausschool’

In de tweede week van april is begonnen met de tijdelijke uitbreiding van de dependance prins Clausschool aan de 80e straat Weezenhof. Deze tijdelijke huisvesting, op het schoolplein, zal rond 7 juni opgeleverd worden.

Voormalig schoolplein van de dependance aan de 80e straat Weezenhof.

Dit alles moet voor de zomervakantie klaar zijn zodat na de zomervakantie alle leerlingen van de prins Clausschool les kunnen krijgen op deze locatie. Het zal ‘gezellig’ druk worden. De uitdaging zit ook in het verkeer dat dat met zich meebrengt.

Er zal alles aan gedaan worden om het autoverkeer weg te houden uit de 80e en 81e straat Weezenhof. Hiervoor komt ook een zogenaamde ‘Kiss&Ride’ strook aan het einde van de 60e straat Weezenhof. Deze komt te lopen vanaf het KION-gebouw tot aan de brievenbus op de hoek 70e en 80e straat Weezenhof. “De grasstrook naast de weg wordt semi-verhard om in- en uitstappen te vergemakkelijken”, vertelt wijkregisseur Patrick Janssen. Hier kan alleen kort gestopt worden om kinderen af te zetten. Er komt hier ook een toegangspoort.

Geen straten afsluiten

De gemeente heeft ervoor gekozen om de 80e en 81e straat niet af te sluiten. Parkeren zal dus ruim anderhalf jaar een punt van aandacht blijven.

Aandachtspunt blijft ook de pauze van de leerlingen en de beperkte speelruimte die ze tot onze beschikking hebben als tijdelijke huisvesting gerealiseerd is. Hierover is met de leerlingenraad uitvoerig gesproken. “De leerlingen zien mogelijkheden om ook op dichtbijgelegen speeltuintjes te spelen dus niet alleen op het schoolplein zelf”, laat William van de Berg directeur van de prins Clausschool weten.

Omwonenden kunnen alles over de nieuwbouw digitaal volgen op een open pagina van de website van de school. www.prinsclausschool.nl/informatie/nieuwbouw/

Hieronder de sloop- en bouwplanning voor 2023.

Bericht mei 2023

menu