‘Vereniging wordt stichting’

Huurders Belangen Vereniging de Klink wil van een vereniging veranderen in een stichting. Op de website geeft men de argumenten die tot beëindiging van de vereniging en de realisatie van een stichting hebben geleid. Hier schrijft men: “De HBV De Klink functioneert niet als een ‘normale’ vereniging, de leden kennen elkaar niet of nauwelijks en zijn weinig bij de vereniging betrokken. Ook gedragen de leden zich veelal als consumenten die de vereniging als hun belangenbehartiger beschouwen. Het bestuur behartigt al jaren de belangen van alle huurders van Portaal en niet slechts de belangen van de leden van HBV De Klink. De leden zijn niet of nauwelijks bereid een bijdrage voor de vereniging te leveren.”

In verhouding weinig leden

Met ongeveer 12.500 huurders van woningcorporatie Portaal in Nijmegen heeft de HBV De Klink slechts 8 procent leden. De stichting gaat zich daardoor richten op het algemeen beleid. De individuele belangen worden samen met een andere organisatie behartigd. Er zal geen contributie meer gevraagd worden. Een ‘huurdersadviesraad’ zal het bestuur van de stichting regelmatig bevragen en adviseren. Met een stichting wil HBV de Klink de bekendheid bij de huurders vergroten. Op dit moment is de belangenvereniging slechts bij weinig huurders bekend. De uitgangspunten van de stichting blijven grotendeels hetzelfde als die van de vereniging. Daarnaast is de stichting verplicht regelmatig haar achterban te informeren en de huurders regelmatig te raadplegen over belangrijke onderwerpen. Op woensdagmiddag 12 juni werd dit alles voorgelegd op de algemene ledenvergadering in wijkcentrum de Biezantijn in de Waterstraat.

Bewonersbijeenkomst

Bewoners van de nul-op-de-meterhuizen in Meijhorst hebben samen met huurdersvereniging de Klink een bewonerscommissie opgericht. Dit gebeurde op woensdagavond 12 juni op de bijeenkomst in de school de Meiboom waar ongeveer vijftig bewoners en de huurdersvereniging in gesprek gingen met een vertegenwoordiging van woningcorporatie Portaal. Verder is afgesproken dat vanaf 8 juli, blok voor blok, klachten zoals dakgootlekkages, problemen met de deurbel en brievenbussen enzovoorts opgelost gaan worden. Om duidelijk te krijgen hoe onder anderen de brandveiligheid is zullen onafhankelijke onderzoekbureaus ingeschakeld worden. Uitgebreid verslag, wat er voor uitkomsten zijn en wat er op korte termijn gaat gebeuren volgt in een volgende Dukenburger.

Bericht juli 2024

menu