‘Veiligheid en gezelligheid staan bij ons voorop!’

De redactie van de Dukenburger wilde wel eens meer weten over Deel de Dag Dukenburg. Daarom was er een afspraak met Maria Lam, groepsbegeleider van Deel de Dag en Martijn Arts, coördinator welzijn in De Horizon.

Wat houdt Deel de Dag in? Het is eendagbesteding voor ouderen in het Wijkcentrum Dukenburg. De mensen kunnen maximaal vier dagen per week deelnemen van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 16 uur. (In de weekeinden is er ook nog een mogelijkheid in Grootstal.)

Doelgroep

Ouderen met bij voorbeeld psychische klachten, met eenzaamheid, rouwverwerking of lichte dementie zijn van harte welkom.

 

Zij kunnen deelnemen op advies of voordracht van de huisarts. De buurtzorg kan hierin bemiddelen, maar ook familie of de oudere zelf kan zich aanmelden. De ouderen kunnen eventueel van huis worden opgehaald en ’s middags weer thuisgebracht. Dat gebeurt door chauffeurs op basis van vrijwilligerswerk en daar staat alleen een kilometervergoeding tegenover.

Activiteiten

In grote lijnen wordt ’s morgens begonnen met koffie of thee en de krant. Dan zijn er activiteiten als wandelen bij mooi weer, het meedoen aan spelletjes of knutselen. Ook een potje biljart hoort bij de mogelijkheden. Alle dagen staan veiligheid en gezelligheid voorop. Voor veel ouderen is het tevens belangrijk om structuur in het dagelijkse leven te hebben of weer te krijgen en in een groep te functioneren.

Hoe is dat ontstaan?

 Waarschijnlijk al enkele tientallen jaren geleden is deze vorm van dagbesteding ontstaan door het SWON (Stichting Welzijnswerk Ouderen Nijmegen). Na de fusie van SWON en NIM Maatschappelijk Werk heeft nu Sterker sociaal werk de organisatie en coördinatie in handen. Deze vorm van dagbesteding vindt plaats op zo’n acht locaties in Nijmegen. Voorheen heette deze in Dukenburg dagbesteding Taxus.

Samenwerking

Na de sluiting van de Woonzorgcentra De Doekenborg in Aldenhof en De Orangerie in Malvert ontstonden de woonvormen Wollewei (Malvert), De Vlechting (Zwanenveld) en De Horizon (Meijhorst). Voor grotere gezamenlijke activiteiten is in deze woonvormen geen ruimte. Daarom worden sinds enkele jaren om de twee maanden in de grote zaal van het Wijkcentrum Dukenburg zulke activiteiten georganiseerd. Er waren al dansmiddagen, voorstellingen van een jeugdtheater en kerstconcerten. Maria van Deel de Dag en Martijn van De Horizon zijn hier heel enthousiast over. Het heeft ook een meerwaarde voor de vrijwilligers van deze verschillende instellingen. Het is prachtig om mee te maken hoe deze vrijwilligers dan samen iets neerzetten voor alle deelnemende ouderen. Voor dit jaar wordt gedacht aan een filmmiddag, weer iets rond Kerstmis en vanmiddag tijdens dit interview ontstond ook een voorlopig plan van een middag met muziek van André Rieu. Fotograaf Henk Flederus bood dit aan en heeft hiermee al ervaring opgedaan bij zijn vrijwilligerswerk in De Doekenborg.

Woonvormen

In de hiervoor genoemde beschermde woonvormen van de ZZG, middenin het stadsdeel Dukenburg, wordt zorg geboden aan ouderen met lichamelijke achteruitgang en/of dementie. De bewoner leeft verder op de manier zoals hij of zij gewend is en maakt van zijn of haar appartement een nieuw thuis en neemt daarvoor bij de verhuizing eigen spullen mee. Er wordt ondersteund als dat nodig is. Dagelijkse hulp wordt door de woonbegeleider geboden. Ook ’s nachts zijn er medewerkers aanwezig. Iedere verdieping van deze zorglocaties bestaat uit circa acht appartementen en een buurtkamer. In deze ruimte is gelegenheid elkaar te ontmoeten, activiteiten te doen en kan samen gegeten worden. Er is volop levendigheid door onder andere samen te gymmen, deel te nemen aan geheugentraining, te koken, wandelen, schilderen en muziek te maken. Jong en oud, studenten en vrijwilligers helpen mee met allerlei activiteiten. En er zijn samenwerkingsverbanden met scholen, buurtbewoners en de kerk. De cliëntenraad bestaande uit familieleden van de bewoners en andere betrokkenen denkt en beslist actief mee over de organisatie.

Nadere informatie

Deel de Dag: Wijkcentrum Dukenburg Meijhorst 70-39, 6537 EP Nijmegen

Telefoon: (024) 365 01 79

Bericht april 2020

menu