‘Veel plezier voor lichaam en geest’

 

Dukenburg is in de vaart der volkeren op weg naar zestig kaarsjes op de verjaardagstaart. Vanaf moment één is naar ons stadsdeel gekeken als een saaie slaapstad. Waar nooit iets gebeurt, niets valt te beleven. In Lindenholt ervaart men intussen wellicht hetzelfde.

De grens tussen Nijmegen aan de ene kant en wij (D. en L.) op de andere oever ligt in het water van het Maas-Waalkanaal. Nu veel Dukenburgers op hun eigen verjaardag zestig kaarsjes hebben uitgeblazen en er nog meer bewoners volgen, is het nuttig te bekijken wat er allemaal te doen is in die klaarwakkere, actieve voorstad van Nijmegen … met meer dan eens laagdrempelig vrijblijvend vertier.

  Zo zijn er iedere dinsdag zestigplussers (m/v/x) die zich even voor half één (12.30 uur) verzamelen voor de deur van Gezondheidscentrum de Schakel, 10e straat Meijhorst. Om vervolgens supergezond een uur te gaan wandelen kriskras door de straten en het vele groen van ons stadsdeel. Het tempo is rustig, er worden geen records verbroken. De groep van nu zo’n tien tot twaalf mensen wil wel graag een aantal nieuwe deelnemers begroeten.

Twijfel om zich bij de wandelaars aan te sluiten hoeft er niet te zijn. Het gaat om ontmoeten en gezelligheid. Er is geen lidmaatschap, er zijn geen kosten aan de deelname verbonden. Zelfs het kopje koffie na de wandeling in Wijkcentrum Dukenburg kan met gesloten beurs genoten worden, terwijl er een dambord of een doos met rummikub op tafel komt voor wie in is voor een potje. Uiteraard is er onderweg en in de ruimte van het wijkcentrum alle gelegenheid voor uiteenlopende gesprekken. Maar er is toch een leemte te vullen: nieuwe of ‘oude’ bewoners in ons stadsdeel – ook en vooral mensen die de Nederlandse taal nog moeten leren of verbeteren – worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen. Loop eerst één- of tweemaal op proef mee, kijk of het klikt met het bestaande clubje, of de formule wandeling annex gezelschapsspelletje(s) als toetje aanspreekt.

Alleen belangstelling voor de (bord-)spellen? Of zelf iets ‘gezelligs’ meenemen? Dat is ook prima. Alles kan meewerken aan een nieuwe wekelijkse activiteit. En voor hen die nog worstelen met onze taal een advies: spelenderwijs steekt men meer op van een voertaal dan uit een boekje. Aanmelden is niet nodig. Sluit gewoon aan op de dinsdag bij de Schakel of in het wijkcentrum. Informatie: (024) 344 36 41 / Christa en Helmut.

Bericht mei 2022

menu