‘Veel daklekkages na dakvernieuwing’

In 2021 en 2022 werden bij de laagbouwwoningen binnen de rondweg in Meijhorst de daken vernieuwd. De zolders moesten compleet leeg gemaakt worden en de oude daken gingen er helemaal af om een compleet nieuw dak terug te kunnen plaatsen. Dit nieuwe dak met heel goede binnen isolatie was voor de huurders merkbaar door minder gasverbruik.

Nu wat langer na de werkzaamheden melden diverse mensen dat het (vooral) bij de schoorstenen lekt. Bij sommigen zichtbaar en voelbaar aan de muren door onder andere verkleuring. Bij anderen moesten er plastic badje of teiltjes geplaatst worden omdat het druppelde of met een constant straaltje omlaag kwam. Bij weer anderen was de isolatie en binnenbekleding al aangetast door het vocht. De heel dik aangebrachte isolatie verbloemt een en ander omdat hier veel water in opgezogen kan worden.

Bij de eerste melding die de Dukenburger ontving telde we 22 bewoners met klachten. Al snel volgde er meer. De huurdersvereniging Accio verzoekt huurders en huizenbezitters van de laagbouwwoningen in Meijhorst te controleren of er dak lekkage is en dit bij woningcorporatie Talis te melden.

Reactie Talis

Van Talis kregen we de volgende reactie: “Onze partners hebben gekeken naar de lekkages

We willen graag vooropstellen dat we het een vervelende situatie vinden waar een oplossing voor moet komen. Daarom deden we onderzoek naar het probleem. Daaruit blijkt dat het probleem echt rondom de schoorsteen zit. En bijvoorbeeld niet te maken heeft met de nieuwe onderdelen die zijn geplaatst. Zo laat de inspectie zien dat de dakisolatie droog is bij de bezochte huizen. Voor de lekkage kunnen meerdere oorzaken zijn. Daarom zoeken we nu hoe het in dit geval is veroorzaakt. Op basis van de uitkomsten kijken we hoe en wat we kunnen doen. Dit heeft nog even tijd nodig helaas. Natuurlijk brengen we de bewoners op de hoogte als er meer duidelijk is.”

Ook lekkage geconstateerd? Meld het dat via welkom@talis.nl of bel 024-352 39 11.

Wordt vervolgd.

Bericht februari 2024

menu