‘Van een vrachtwagen verlies je het altijd’

Vrachtwagens hebben elke meter weg nodig in de 92e straat Weezenhof

Op allerlei manieren probeert de wegbeheerder een veilige plek te creëren voor de zwakkeren in het verkeer, de voetganger en fietser. Ook in Dukenburg geldt dat. De hoofdwegen hebben vaak vrijliggende fietspaden en er zijn veel fiets- en (fiets)suggestie stroken. Toch hou je op veel plekken je hart vaak vast. Naast de momenten waarop je het kunt verwachten, bijvoorbeeld op de tijden dat de scholen open gaan of afsluiten. Daarnaast liggen veel, ook brede doorgaande wegen, in woonwijken waar het normaal is dat er veel fietsverkeer is. Onderweg naar sportclub, vriendjes, om boodschappen te doen, enzovoorts. Ondanks de brede opzet van veel wegen kunnen grote voertuigen, bussen, vrachtwagens, bochten vaak niet nemen zonder over de rode stroken te rijden. Waar geen fietsstroken zijn zoekt de wegbeheerder naar andere oplossingen zoals in de Weezenhof waar de wegbeheerder met een ‘druppel’ op de weg heeft geprobeerd het verkeer in de bocht ‘te sturen’. Toch kunnen vrachtwagens vanaf het kanaal naar Malvert hier de bocht niet nemen zonder met de achterwielen praktisch door de goot te rijden. Hier wil iedere fietser ver bij weg blijven.

Veel fietsers gedood en gewond in het verkeer

 

In 2019, zo is te lezen op de ANWB-website, zijn in Nederland 203 fietsers overleden in het verkeer en er ruim 10.000 ernstig gewond zijn geraakt. Trieste cijfers, de VVN en ANWB geven aan dat bij de helft van deze ongelukken de inrichting van de weg een belangrijke rol speelt. Maar met bewustwording en de juiste plek op de weg kiezen kan hier ook door de fietser nog veel aan gedaan worden.

75 centimeter van de kant rijden

Fietsers zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te houden. Dit houdt echter niet in dat je dicht langs stoepranden, de berm, andere fietsers en bij geparkeerde auto’s (openslaande deuren) moet gaan rijden. Vooral in bochten naar rechts zullen automobilisten zoveel mogelijk rechts willen rijden, geef je als fietser aan hen die ruimte dan kom je zelf in het gedrang. Rij daarom 75 cm. tot 1 meter (bij geparkeerde auro’s) uit de kant en creëer voor jezelf een marge. Op de rode stroken betekent dat als solofietser dat je in bochten het best tegen de stippellijn aan fietst, met twee naast elkaar gebeurt dat al vanzelf. Het verkeer zal gedwongen achter je moeten blijven.

Als fietser moet je soms ook zelf het geduld hebben voor je eigen veiligheid. Ga bijvoorbeeld nooit voor een kruising naast een langzaam rijdende vrachtwagen of bus rijden, rem eventueel af en blijf er ruim achter! De chauffeurs zien je vaak ook niet. Tip: kijk of je de chauffeur in de spiegels ziet. Staat een bus of vrachtwagen stil voor een kruising, ga er dan nooit naast of vlak voor staan. De 91e straat Weezenhof (foto) is zo’n voorbeeld waar je als fietser ruim en breed voor de vrachtwagen moet blijven of gewoon er achter.

Geef verder als ouders en volwassenen altijd het goede voorbeeld, melden ook de ANWB en fietsersbond. Dat betekent altijd stoppen voor rood licht, je hand uitsteken bij het afslaan en de lampen aan zodra het donker wordt. En het is niet stoer om te appen onderweg of muziek te luisteren: Nee, de smartphone blijft onderweg in jas of tas.

Bericht september 2020

menu