‘Update over Crisisnoodopvang Winkelsteeg’

In het weekend van 22 en 23 april kwamen de eerste mensen aan op de crisisnoodopvang op sportpark Winkelsteeg in Nijmegen. Inmiddels verblijven er 1102 personen in de opvang. Binnenkort komen daar nog enkele gezinnen in de woonunits bij.

De bewoners vullen hun dag met onder meer activiteiten als taalles, fitness, voetbal, outdoor gym, en kleding naaien. Ook is er een werkplaats waar bewoners fietsen opknappen en repareren. Twee bewoners zijn kapper en knippen hun mede-bewoners.
De bewoners eten hun maaltijden in twee shifts in de grote eetzaal van de opvang.

Kinderen in de opvang
Op de opvang in Winkelsteeg verblijven ook 81 kinderen.

De kinderen van 4 en 5 jaar gaan naar school, voor de kinderen van 6 tot 12 jaar is er een alternatief programma met een dagdeel taalles, een dagdeel sport en spel en een dagdeel cultuur. Van de kinderen van 12 tot 18 jaar gaat één groep naar het Pontem College en de andere groep krijgt een alternatief lesprogramma bij de Lindenberg in de Aldenhof. Na de zomervakantie verplaatst dit naar De Kampus in Lindenholt. Op dit moment wordt een schoolprogramma ontwikkeld voor tijdens en na de zomervakantie.

Voor de kleinere kinderen is er op de opvang een speeltuintje waar veel gebruik van wordt gemaakt. Er is een kinderspeelkamer en er zijn dagelijks activiteiten voor de jeugd zoals dans, sport en spel en verkleden.

Vrijwilligers
Dagelijks werken er zo’n dertig vrijwilligers in de crisisnoodopvang. Zij begeleiden de bewoners bij activiteiten, runnen de kledingweggeefwinkel, geven taalles en helpen Vluchtelingenwerk met gesprekken. Op dit moment zijn er geen nieuwe vrijwilligers nodig.

Contact met de omgeving

Zoals beloofd aan omwonenden wordt de situatie op en rond de opvang goed gevolgd. Zo fietsen er dagelijks beveiligers door de wijk en bij het winkelcentrum, zijn er korte lijnen met bewoners en winkeliers, en is men 24 uur per dag bereikbaar voor calamiteiten. Onlangs was er een bijeenkomst met een vertegenwoordiging van buurtbewoners, ook er is goed contact met de woonlocatie van Pluryn. Beveiligers van de opvang houden een oogje in het zeil op het terrein van Pluryn. Er zijn tot nu toe vrijwel geen klachten vanuit de buurt geweest.

Crisisnoodopvang Winkelsteeg
Het Rijk heeft gemeenten dringend gevraagd om opvangplekken aan te bieden voor de groeiende aantallen mensen die in Nederland asiel aanvragen. Het centrale aanmeldcentrum in Ter Apel heeft nog altijd te weinig plek om hen op te vangen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen wil mensen in nood niet in de kou laten staan. Daarom werd er op sportpark Winkelsteeg in korte tijd een crisisnoodopvanglocatie met 1200 plaatsen ingericht. De opvanglocatie is er tot 1 november 2023.
Kijk ook op www.nijmegen.nl/noodopvang

Bericht juni 2023

menu