‘Nieuwe wijkaanpak: doorzettingsmacht’

Ooit was ik voor mijn werk op een chaotische fusiebijeenkomst. Iedere spreker eiste een betere samenwerking, maar niemand luisterde echt naar elkaar. Mijn baas reageerde daarop met het volgende verhaal: ‘Om te voorkomen dat verschillende soorten dieren op het land door elkaar lopen, heb je soms een hek met prikkeldraad nodig. Af en toe moet je zo’n hek verplaatsen. “Gewoon een paar paaltjes verzetten, zó gebeurd.” Vergeet het. Eén paaltje gaat nog wel. Maar met elk volgend paaltje komt het prikkeldraad steeds meer in een kluwen te zitten. Je verzuipt erin. Er is maar één oplossing voor dit probleem: een club mensen bij elkaar halen, de tijd nemen om met elkaar te overleggen over ieders taak en liefst niet alles tegelijk doen. Aan doordouwers heb je niets. Het draait om uitgekiend teamwerk.’ Ik moest hieraan denken toen ik een brief zag van het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad over de nieuwe wijkaanpak. In deze brief wordt de komst van wijkregisseurs aangekondigd met – jawel – doorzettingsmacht. Een soort bondscoach die met de vuist op tafel moet slaan. Prima toch? Dat is maar de vraag. Nergens blijkt dat wijkbewoners mee hebben kunnen denken. Over inspraakmogelijkheden wordt vaag gedaan. Uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad zijn ook gepasseerd. Maar dankzij het CDA en VoorNijmegen.nu kunnen bewonersorganisaties op 3 november hun bezwaren duidelijk maken bij een gemeenteraadsvergadering.

Eén week later volgt een raadsdebat.

Wie op internet het woord doorzettingsmacht opzoekt, leest dat daarmee kan worden ingegrepen in bevoegdheden van anderen. Dat mag juridisch zomaar niet. Net zoals bij verplaatsing van prikkeldraad gaat doordouwen niet werken. Eén ding is wèl helder: uitgerekend uw voorpost in de wijk, de wijkmanager, is wegbezuinigd. Dit verhaal moet dus eerst terug naar de tekentafel. En nu wél in overleg met wijkbewoners.

Om tenslotte burgemeester Bruls op het Keizer Karelplein te citeren: ‘In een kwartier stonden jullie landbouwtrekkers op het plein. Die kunnen er dus ook weer in een kwartier vanaf.’ Ofwel: zo snel als het wijkmanagement is opgeheven, kan het ook weer worden ingevoerd.

Toon Kerssemakers

menu