‘Nieuw ecobeleid: schapen of koeien naar Dukenburg?’

Een geheimzinnige titel maar ik kan het u uitleggen: volgens de Gelderlander vindt de Nijmeegse politiek dat bermen en grasvelden wilder moeten worden. Méér bloemen moeten noodzakelijke insecten binnen de stadsgrenzen houden. Dus wordt er minder gemaaid: in Dukenburg alleen in juli en september (volgens de Brug van 13 juni). Dat is het nieuwe eco-beleid waarbij Dukenburg voortrekker is. Geen ronkende maaimachines meer in de vroege ochtend. Laat de natuur zijn gang maar gaan.

En dàt kun je wel aan natuur overlaten. Binnen de kortste keren woekert het gras overal weelderig. Er komen fantastische soorten onkruid en wilde bloemen naar boven. Alleen in het najaar ziet het uitgebloeide spul er waarschijnlijk troosteloos uit.

Volgens een peiling vindt 60% van de Nijmeegse inwoners dit een goed plan.

Nextdoor laat ook een andere kant zien. Bewoners vinden Dukenburg lelijk geworden. Kruispunten worden onoverzichtelijk en gevaarlijk. Kinderen missen trapveldjes. Er wordt overlast gemeld van teken en hooikoorts. En het is moeilijk om op dat lange gras bij elkaar te zitten op een mooie zomeravond. Nèt nu dat na Corona weer mag.

Er zijn geruchten dat door de vliegende start van dit nieuwe ecobeleid nog een ander knelpunt gaat ontstaan. Kunnen de huidige maaimachines dit lange gras wel aan? Of moeten er andere, duurdere machines komen?

Mochten die geruchten kloppen, dan zijn daarvoor ook (ecologisch verantwoorde en goedkope!) oplossingen. Zoals deals met schaapherders. Hun schapen kunnen mooi afgebakende stukjes grond begrazen. Of misschien kunnen de runderen, die zo treurig verjaagd zijn bij de Spiegelwaal, losgelaten worden op de Dukenburgse grasvelden… In plaats van lawaaiige grasmaaiers landelijk koeiengeloei op de vroege morgen. Hoe mooi kan het zijn? Toch?

Tenslotte: dit minder maaien lijkt in theorie zeer verantwoord maar stelt eigenlijk niets voor als kettingzagen voortdurend Dukenburgs groen blijven slopen. Begin dit jaar was er een grote kaalslag bij het Maas-Waal Kanaal. En er is net veel bos gekapt in Zwanenveld. Zonder enige noodzaak! Nieuw ecobeleid met Dukenburg als voortrekker slaat op deze manier nergens op. Boehhh…

Toon Kerssemakers

menu