Toine 2024-4

‘Warmtebedrijf in Dukenburg’

Tot lang in de vorige eeuw kwam regelmatig de kolenboer bij ons thuis langs. Het stoken op kolen was een noodzaak om je huis warm te houden. Veel stank en luchtvervuiling was een van de minder prettige gevolgen. Ook stierven er regelmatig mensen aan koolmonoxidevergiftiging. Omdat de schoorsteen niet goed of tijdig geveegd was. De overgang naar aardgas was dan ook een flinke stap vooruit.

Inmiddels weten we dat gas opboren tot aardbevingen leidde in Groningen. Verbranden van gas draagt ook bij aan de opwarming van het klimaat. We moeten nu weer van het gas af. Wat nu? In Nijmegen, en ook in Dukenburg, staan we voor de keuze. Er ligt een plan voor een warmtenet. Buizen met warm water, om te beginnen in Zwanenveld en grote delen van Lankforst, moeten de oplossing bieden.

Het warme water is afkomstig van de afvalverbrander ARN in Weurt. Ook regiogemeenten zoals Wijchen, Beuningen en Heumen hebben al aangegeven interesse te hebben in aansluiting bij dit warmtenet. Daardoor dreigt een tekort aan afval waardoor er weer van elders afval naar deze regio moet komen. En misschien wel een tweede oven gebouwd moet worden. Afval voorkomen of hergebruiken is veel duurzamer dan verbranden, maar wordt zo wel tegengewerkt.

In Nijmegen Noord ligt al een warmtenet, geëxploiteerd door het commerciële energiebedrijf Vattenfall. Dat wil de gemeente voor Dukenburg anders doen. Daar moet de meerderheid van de aandelen in handen zijn van de overheid. Vooral om te voorkomen dat het warmtenet te duur wordt. Zegt de gemeente Nijmegen.

Maar het hoogste adviesorgaan van onze regering, de Raad van State, vraagt zich af of een warmtenet grotendeels in overheidshanden wel echt gaat leiden tot betaalbare tarieven voor de consument. Daar zijn grote twijfels over. Linksom of rechtsom dreigt vooral de burger met een laag inkomen de dupe te worden.

Als het warmtebedrijf er dan toch gaat komen is actieve bewonersparticipatie van groot belang. Onder andere van huurdersverenigingen en vertegenwoordigers van woningeigenaren, zoals Verenigingen van Eigenaars. Kortom, een complex onderwerp dat ons nog lang zal bezighouden.

Toine van Bergen

menu