Toine 2024-2

‘Leegstand de Doekenborg’

Een tijdje terug alweer schreven we in de Dukenburger over een hoopvolle ontwikkeling in Aldenhof. Na vele jaren leegstand zou het leegstaande voormalige verzorgingstehuis de Doekenborg weer een nieuwe bestemming krijgen. Projectontwikkelaar BPD schreef in februari 2022 op haar website: “Woonzorg Nederland en BPD ontwikkelen samen zo’n 80 – 100 woningen in Nijmegen, waarvan de helft voor senioren. De partijen ondertekenden een intentieovereenkomst om het leegstaande verpleeghuis Doekenborg te transformeren naar een duurzame en inclusieve leefomgeving”. Woonzorg Nederland zou zo’n 40 tot 60 huurwoningen voor senioren bouwen, BPD daarnaast zo’n 20 tot 40 koopappartementen.

We zijn nu zo’n twee jaar verder. Er is nog niets gebeurd. Dus ging uw redacteur maar eens bellen. Diverse pogingen werden ondernomen, maar er werd maar niet teruggebeld. Totdat uiteindelijk BPD een keer belde. Met een heel verhaal over het winkelcentrum Dukenburg dat fraai opgeknapt zou worden. Overigens iets wat twee jaar geleden ook al werd verkondigd. Toen ik aangaf dat het mij ging om de Doekenborg bleek dat BPD zich uit dat project had teruggetrokken! Vlak voor het sluiten van de deadline van dit nummer kwam dan ook nog een reactie per mail van Woonzorg Nederland: “Ondanks wederzijdse inzet is het Woonzorg Nederland en BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling helaas niet gelukt een toekomstbestendige invulling te ontwikkelen voor voormalig verpleeghuis Doekenborg. Op dit moment is Woonzorg Nederland – als eigenaar van het gebouw – met de gemeente Nijmegen in gesprek over de toekomst van het pand”.

Kortom, we zijn weer terug bij af. Een nieuwe (tijdelijke) bestemming ligt voor de hand. Krakerscollectief Jantien moest een pand in de Broerstraat verlaten waar zij een daklozenopvang hadden gerealiseerd. Zij geeft aan op zoek te zijn naar een nieuwe locatie.

Toine van Bergen

menu