‘Tien jaar AED’s in Dukenburg’

Het was 17 mei 2013 toen een groepje Dukenburgers bij notaris ‘van Eldik & van Eldik’ in Malden de stichtingsakte tekende. De stichting AED Dukenburg was een feit. Dat is dus in mei 2023 tien jaar geleden. Daarom overhandigde het bestuur aan wethouder Jean-Paul Broeren het boekje ’10 jaar AED Dukenburg’ met een overzicht van wat er in die jaren is bereikt.

Op dat moment in 2013 konden we nooit bedenken dat er nu Nijmegen breed door de AED-stichtingen ruim 140 AED’s beheerd en onderhouden zouden worden. Bijna 115 zijn daarvan ook nog 24/7 voor burgerhulpverleners bereikbaar. De eerste AED werd geplaatst met hulp van woningcorporatie Talis bij het wijkkantoor in de 22e straat Meijhorst. Inmiddels dragen de woningcorporaties een behoorlijk steentje (AED) bij in plaatsing en locaties. Maar ook andere instanties weten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook al is beloofd dat de AED-stichtingen vanaf 2024 structureel subsidie krijgen, de hulp van allerlei bedrijven en instanties zal heel hard nodig blijven.

Coronajaren

De uitbreiding stadsbreed met meerdere stichtingen en werving van vrijwilligers heeft wel een moeizame tijd gehad in de coronajaren. Inmiddels wordt er druk gewerkt dit weer goed te maken. Voor Dukenburg en Lindenholt normaliseren de werkzaamheden het eerst. Zo worden weer vanouds cursussen gegeven in reanimatie en het gebruik van een AED. Voor bewoners van Dukenburg en Lindenholt zijn deze cursussen gratis.

Henry de Bruijn (R) en Martin Dekker tekenen de akte.

Ook is er weer een nieuwe stichting opgericht, het nieuwe bestuur van stichting AED Waalsprong tekende 11 mei 2023 de stichtingsakte.

Cursussen

Voor het eerste kwartaal 2023 zijn net tien herhaalcursus-avonden afgesloten.

  Het plan is om na de zomervakantie weer basiscursussen te verzorgen. Er zijn inmiddels al wat aanmeldingen binnen. Naar gelang het aantal mensen dat een cursus wil doen en zich heeft aangemeld gaan we het aantal cursusavonden afspreken. Dukenburgers en Lindenholters die zich opgegeven hebben, krijgen dan bij een oproep de keuze zich in te schrijven voor een avond naar keuze. Een basiscursus wordt gegeven in kleine groepjes van 8 à 9 personen door een NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) gecertificeerde instructeur.

Aanmelden voor de gratis cursus kan het makkelijkst via de website: www.aeddukenburg.nl > cursussen > aanmelden. Je komt dan bij een digitaal formulier. De cursus wordt gegeven op één avond en duurt ongeveer drie uur.

De stichting AED Dukenburg is reanimatiepartner van de Hartstichting. Cursisten krijgen na afloop een diploma van de Hartstichting en een lesboek. Vervolgens kan men zich aanmelden bij het landelijk oproepsysteem HartslagNu om de alarmoproepen te ontvangen via sms of app. Uitleg hierover komt ook in de cursus aan de orde.

Meer informatie is te vinden op de website: www.aeddukenburg.nl

Contact kan via aeddukenburg@kpnmail.nl

Bericht mei 2023

menu