Talis: ‘Verduurzaming met hart en ziel’

Energietransitie (overgang naar nieuwe energie) gaat niet zomaar. Dat blijkt uit gesprekken met bewoners, politici, bestuurders van gemeenten, woningcorporaties et cetera. Zwanenveld wordt, na een deel van Meijhorst, de volgende wijk die van het gas afgaat. Er wordt onderzocht of Zwanenveld wordt aangesloten op het warmtenet, net zoals in Nijmegen-Noord. Energietransitie wordt voor Dukenburg steeds belangrijker. De Dukenburger laat daarom bewoners, politici, politieke partijen en instanties die met energietransitie te maken hebben aan het woord. Op deze pagina een gesprek met Sietse Jager (projectmanager) met aanvulling van Pim Thoonen (beleidsadviseur du urzaamheid) van woningcorporatie Talis. Deze corporatie heeft veel woningen in Dukenburg.

 Sietse    Belangrijk thema

Verduurzaming bij Talis: liever (nog) niet, maar het moet? Sietse Jager: “Integendeel. Verduurzaming gaat niet alleen over onze verantwoordelijkheid voor de toekomst maar ook over betaalbaarheid. Dat is natuurlijk een belangrijk thema bij Talis. We zijn met hart en ziel erbij betrokken. Vanuit ervaring en overtuiging van medewerkers zelf. Bij de woningen van Talis, onder andere in Zwanenveld, Meijhorst en Weezenhof, zijn we al jaren bezig. De planning van onderhoud, zoals bijvoorbeeld schilderen, is vaak aanleiding om te isoleren en/of zonnepanelen te plaatsen. We zijn trots dat, sneller dan landelijk is afgesproken, gemiddeld bij al onze woningen energie B-label reeds bereikt is. (Energielabel A++ is het meest duurzaam energielabel, red.) Het is wel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Aan de ene kant de noodzaak om vanwege de kosten alles grootschalig aan te pakken. Aan de andere kant huurders die verschillend wonen en eigen wensen hebben. Verduurzaming is daarom al doende gestart.”

 

 

Pim    Veel vragen

Vaak lijkt verduurzaming een hoop gedoe op te leveren. Bij Talis ook? Sietse: “Dat risico bestaat inderdaad als je zomaar begint. We zijn gestart met kleine proefprojecten. Dan komen veel vragen los. Bijvoorbeeld hoe is de staat van huizen? Welke isolatiemaatregelen moeten worden ingepland? Is aansluiting op het warmtenet mogelijk? Plaatsing van zonnepanelen, warmtepomp of andere voorzieningen? Hoeveel overlast ontstaat er? Hoe betrekken we bewoners zo goed mogelijk bij het project? Hoe communiceren we en hoe kunnen we zo goed mogelijk deze bewoners ondersteunen? Ook komen vragen op tafel zoals: is er een geschikte aannemer voorhanden of kan beschikt worden over voldoende technische kennis? En natuurlijk ook: hoe zien subsidiemogelijkheden er uit? Krijgen bewoners niet méér woonlasten? Is alles betaalbaar voor Talis? Op al die vragen moet een antwoord komen. Wie de tv-serie heeft gezien over herstructurering van de Kolpingbuurt door Talis weet een beetje hoe complex het kan zijn. We gaan pas verder als proefprojecten voldoende duidelijkheid hebben opgeleverd.”

“Bij verduurzaming hoort hergebruik van materiaal. Hiervoor bestaat ook veel aandacht. CO2-neutraal worden is het uitgangspunt. De stikstofcrisis laat zien dat je niet zorgvuldig genoeg kan zijn.”

“Wat betreft Zwanenveld: onduidelijk is hoeveel woningen op het Nijmeegse warmtenet kunnen worden aangesloten. Al onze huidige nieuwbouw in Nijmegen-Noord gaat wel zonder meer op dat warmtenet.”

Bewoners

Elke fase van een project wordt samen met bewoners opgepakt. Met informatiebijeenkomsten, persoonlijke gesprekken, nieuwsbrieven, een contactpersoon enzovoorts. Sietse: “Zonder draagvlak komt er niets van de grond. Tijdens uitvoering van het project kan vertraging optreden met irritatie als gevolg. Maar ondanks dat zijn uiteindelijk de meeste bewoners tevreden. Niet onbelangrijk daarbij: de woonlasten moeten niet zomaar hoger uitkomen. Daar waken we voor.”

Slim netwerken en verbinden

“De gemeente Nijmegen wil in 2045 een aardgasvrije stad zijn. Om de lokale energietransitie een fikse oppepper te geven, is slim netwerken en verbinding met anderen noodzakelijk”, stellen Sietse en Pim. “Het draait om kennis delen en oplossingen ontdekken. Samenwerking met gemeente en Radboud Universiteit is erg belangrijk. Er bestaat een verbinding met onder andere de directeur duurzaamheid bij de universiteit. Een promovendus doet veldonderzoek bij Talis naar hergebruik van materialen. Daar profiteren wij van. En door het netwerk met de gemeente kan goed zicht gekregen worden op subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden. Kortom, verduurzamen is hard werken. Dat doen we graag. Zoals gezegd: met hart en ziel.”

Bericht januari 2020

menu