‘Talis presenteert plannen in Meijhorst’

Op maandag 16 en dinsdag 17 mei 2022 waren er in het wijkcentrum Dukenburg informatieavonden voor bewoners van de Meijhorst-maisonnettes. In dit complex wil woningcorporatie Talis met onderhoud beginnen. We spraken erover met manager Vastgoed Ron van de Molengraft van Talis, hij was bij de bijeenkomsten aanwezig en heeft alle klachten en opmerkingen aangehoord.

De presentatie viel bij sommige bewoners toch wel tegen. Zeker voor diegenen die in de weken voor de informatieavonden uitgebreid waren wezen kijken bij de Lankforst- maisonnettes van woningcorporatie Woonwaarts. Hier is men voortvarend aan het werk. Zo worden bij alle woningen complete kozijnen vernieuwd. Dit in tegenstelling tot de Meijhorst-maisonnettes waar de woningcorporatie wil volstaan met deelreparaties.

Diverse bewoners gaven aan dat de houten kozijnen die boven- en onderverdieping aan voor- en achterzijde afsluiten, in zo’n slechte staat zijn “dat stukjes vernieuwen broddelwerk zal zijn.” Naast delen van het houtwerk wil men ook de stalen kantelramen vernieuwen. Een bewoner vertelde dat bij hem zoveel vernieuwd moet worden dat alleen het glas overblijft. “En zelfs dat is veertig jaar oud en niet meer van deze tijd”. Voor al deze werkzaamheden moeten steigers gebouwd worden en, zo vertelde men op de informatieavonden, “moet iedereen rekening houden met veel overlast en lange tijd lawaai.”

Geen steigers nodig

Als redactie zijn wij ook gaan kijken in Lankforst bij de renovatie van de maisonnettes. Hier is gekozen voor een totaal andere werkwijze. Er komen geen steigers.

 In één dag gaan aan één kant van de woning de complete kozijnen eruit en worden deze vervangen door kant-en-klare op de fabriek gemaakte elementen. Alles komt compleet aan, met ramen deuren, glaswerk, hang- en sluitwerk enzovoorts. In het gesprek met Ron van de Molengraft vroegen we hem naar het verschil in de kosten deelreparatie – compleet vervangen. Het compleet vernieuwen zou veel duurder zijn, maar duidelijkheid over de exacte kosten is er nog niet. Zo was er nog geen zekerheid over het vervangen van het openslaande (stalen) keukenraam en wat er met de betonnen geveldelen moet gebeuren. Deze laatste zijn niet-geïsoleerd en hebben alleen een grijze kunststofafdekking om de slechte tegelwand te verbloemen. Bewoners hebben er vooralsnog weinig vertrouwen in. “Onze onderhoudsdienst verzekert mij dat de kwaliteit goed zal worden”, vertelde Ron toen we de twijfels naar voren brachten.

Woonklimaat

Met goed geïsoleerde gevels is men er nog niet. Er zal ook gewerkt moeten worden aan een beter binnenklimaat, zeker als de isolatie op een hoger niveau komt. Talis wil hiertoe komen door nieuwe ventilatoren op de daken te plaatsen en nieuwe roosters in de woningen aan te brengen. Ook krijgen alle woningen nieuwe HR-verwarmingsketels. Samen met een betere isolatie moet dit in de stookkosten merkbaar worden. Ron vertelde: “Het vernieuwen van de verwarmingsketels was gepland voor eind 2023 maar dat moet eerder, zeker al met de komende werkzaamheden”. Bewoners zien liever dat er nu actie ondernomen wordt. Zeker voor de komende winter met het oog op de onzekerheid over de gasprijzen.

Kapot – wel repareren…

Ondertussen moeten dingen die kapot zijn wel gerepareerd worden. En afspraken nagekomen; hiervoor blijft het belangrijk gebreken te melden bij de woningcorporatie. Maar omgekeerd moet de woningcorporatie wel binnen een redelijke tijd het kapotte repareren. Dat vertrouwen is er bij veel bewoners niet, zo hoorden we. Bewoners vertelden dat raamreparaties heel lang duurden en vooral beslissingen om iets te vernieuwen heel traag genomen worden. We spraken een bewoner die na de storm van februari en een dakreparatie nog steeds bij elke regenbui een waterballet in huis heeft. Daar zit men inmiddels met een behoorlijke waterschade en reparatie liet bij het ter perse gaan van deze Dukenburger, drie maanden na het ontstaan, nog op zich wachten.

Leefbaarheid

Tegelijk werd er op de informatieavonden stilgestaan bij de leefbaarheid in dit deel van Meijhorst. Hard nodig, ook al vinden veel bewoners dat dit los moet staan van een goede opknap van de woningen. De problemen zijn legio. Met als allergrootste ergernis het zwerfvuil in de openbare ruimte, grofvuil en te vroeg buiten gezette vuilniszakken. Hier wreekt zich het verschil in opvattingen over het lozen van afval. Maar ook de matige speelvoorzieningen voor de talrijke kinderen die hier wonen en de slecht onderhouden groenvoorziening wekken irritatie op. Gemeente en Dar zullen daarom bij dit project moeten aanschuiven. Ook de woningtoewijzingen waar de corporatie door urgentiegevallen vaak geen vat op lijkt te hebben, tellen mee. Inmiddels zijn er bewoners die actief willen worden in een bewonerscommissie. Het plan is om twee commissies op te richten: een voor leefbaarheid en een voor de werkzaamheden. Pieter Pelser, de opbouwwerker van Bindkracht10 is blij hier nu bij betrokken te zijn.

Lawaai

Een al langer bekend ‘leefbaarheidsprobleem’ van alle maisonnettes die op deze manier gebouwd zijn in Nijmegen (Neerbosch-Oost, Aldenhof, Malvert, Lankforst en Meijhorst) is de geluidsoverlast. Toch wonen mensen hier al 50-60 jaar en is er de acceptatie van dit verschijnsel, het is nu eenmaal door de bouwwijze niet weg te halen. Aan elkaar denken en verdraagzaamheid zijn daarom welhaast de grootste pijlers voor de leefbaarheid in deze woningen. Aan elkaar denken geldt ook voor de onderhoudsbedrijven die werken in de complexen. Geen verloren uren meer vullen met alle overlast, maar goed geplande en kortdurende werkzaamheden. Aangestuurd door de woningcorporatie als eindverantwoordelijke.

50 kopjes koffie

Deze zomer wil men al meer bereikbaar zijn voor de bewoners. Zo ook het ’50 kopjes koffie’- project waarbij bewoners onder het genot van een kopje koffie vragen kunnen stellen. Ook wil men veel meer aanwezig zijn in de buurt en zullen hiervoor meer spreekuren beschikbaar zijn in het wijkkantoortje, Meijhorst 22-18.

Start

Eind 2022 wil men beginnen met de uitvoering van de onderhoudsplannen. De werkzaamheden zullen anderhalf tot twee jaar duren, na de zomer hoopt men een definitievere planning te geven. Bewonerscontacten en informatie over dit project worden in september vervolgd.

Op naar een ‘Mooier Meijhorst’.

Bericht juli 2022

menu