‘Tabee Nicole’

In de vorige Dukenburger (nummer 4 van 2022 klik hier ) werd kort verslag gedaan van de StAAD-voorjaarsmiddag voor cursisten, cursusleiders, kantoormensen en bestuursleden. Een traditionele afsluiting van het cursusseizoen, waarbij jubilarissen worden geëerd. Een feestmiddag, opgeluisterd via extra programma-onderdelen, zoals de lootjestrekking met prijzen voor de gelukkigen. De aflevering dit voorjaar was net na de corona-pandemie. Het StAAD-koor zong niet – men startte pas weken later voorzichtig door – en er waren minder cursisten dan verwacht in de grote zaal van wijkcentrum Dukenburg/Meijhorst. Vooral hen ontgingen dan ook de laatste toespraken – en mooie dankwoorden aan het adres – van Nicole Goedee, die haar voorzittersrol met pijn in het hart vaarwel zei. Alle reden voor de Dukenburger-redactie om met Nicole terug te kijken op haar tijd bij de stichting die er is vóór mensen, dóór mensen.

Zwitserleven

 Intussen is Nicole-met-pensioen een feit, ook als vrijwillig medewerkster bij StAAD. Tijd om te genieten van leuke uitstapjes afgewisseld met diverse reizen. Kort na dit interview stond een Rome-reis op de rol, met als volgende festiviteit de 4Daagse vlakbij huis. En natuurlijk zijn er in de privésfeer familieleden, vrienden en bekenden die aandacht verdienen. Nicole’s eerdere afscheid uit een betaalde functie was in 2009 als directiesecretaresse bij Thuiszorg Nijmegen. Rond die tijd verhuisde ze van Ewijk naar Wijchen. Eenmaal daar gesetteld, maakte haar zwager Jan, getrouwd met haar oudste zus, bij hun wekelijkse bezoekjes vanuit Nijmegen, Nicole nieuwsgierig naar de bezigheden van Jan bij ‘staat’. Jan moest dikwijls op tijd weg voor een StAAD-vergadering. Dus ging Nicole daar eens poolshoogte nemen. Thea Wittenaar was destijds voorzitter die exact wist wat er speelde. Na Thea’s plotselinge overlijden was er even een nieuwe voorzitter, Myrna Noordijk. Nicole had inmiddels op de werkvloer van het kantoor het nodige meegekregen van het reilen en zeilen. Vooral van wat hoog in het vaandel stond en nog altijd staat, ja staat, zelfs moet blijven staan (lees het kader).

Interim voorzitter

  Na het vertrek van Myrna Noordijk werd Nicole gevraagd voor de voorzittersrol. Veel liever bleef zij gewoon één van de mensen op de werkvloer. Met alle collegiale en sociale contacten was zij dik tevreden. En met het kantoorwerk ook, een bestuursfunctie trok haar helemaal niet … Maar Nicole stemde in met de titel ‘interim voorzitter’, zodat zij het samenwerken op het kantoor niet hoefde te missen, er alleen een niet-leidende, maar meer begeleidende taak bij kreeg. Voor de tijd dat ‘interim’ van kracht was. Omdat de vacante voorzittersplek niet een-twee-drie was opgevuld, werd Nicole ‘office manager’. Waarbij zij wel als ‘voorzitter’ de StAAD-middagen aan elkaar praatte, met de tekst vooraf uitgetypt op papier. Was het een Special-activiteit dan waren de ‘special-leden’ natuurlijk ook aanwezig, die het programma in goede banen leidden. Een hoofdrol was er voor Toon Kerssemakers, die naam en furore maakte met zijn kwinkslagen en twinkeling in de ogen. Omdat StAAD ook een podium wil zijn voor de persoonlijkheid van ieder mens – je kunt zoveel leren van elkaar en daardoor zelfvertrouwen kweken – lukte het Nicole gaandeweg om haar ‘redevoeringen’ op papier mee te nemen, maar net als Toon uit de losse pols te brengen. Waarbij zij het woord richtte tot de cursisten op de eerste plaats en dan tot de mensen achter de schermen. De StAAD-spreuk die ontstond tijdens een ‘dagje op de hei’, bij dit artikel opgenomen in een kader, straalde af op de toehoorders. Op 1 mei 2012 accepteerde Nicole uiteindelijk het voorzitterschap, maar niet de symbolische voorzittershámer. Ze hielp met haar warme persoonlijkheid en haar oog voor de kwaliteiten van ieder ander de Stichting Anders Actieven naar grote hoogte: ruim 650 cursisten in 2019/2020. Toen brak de Covid-19-pandemie uit en belandde Nicole in een emotionele roetsjbaan. Niks achteroverleunen omdat de deuren dicht moesten, er brak juist een hectische periode uit. Zoals de in juni 2020 door de gemeente Nijmegen aangekondigde huurharmonisatie en de meerdere lockdowns vanwege de pandemie (opstarten en vervolgens weer afblazen van cursussen). Haar laatste tijd bij StAAD was Nicole druk doende met de zorg voor het opvullen van de intussen ontstane vacatures, het goed achterlaten van de werkzaamheden op kantoor en van de bestuurlijke organisatie. Het is Nicole gegund deze sores achter zich te kunnen laten, wenst haar de redactie met in het kielzog talloze dD-lezers. Hopelijk blijft de stichting die Dukenburgse activiteiten net even anders uitrolt nog jarenlang actief als de aanbieder van cursussen, workshops en sociale cohesie.

Wat is StAAD?

Stichting Anders Actieven Dukenburg

Vanuit een sociaal belang bieden wij in en voor Dukenburg zinvolle vrijetijdsbesteding aan. Wij brengen mensen bij elkaar die op verschillende gebieden gezamenlijk actief willen zijn met mensen, die hun kennis en vaardigheden willen delen en onderhouden. Wij doen dit in een open en vertrouwde omgeving zonder winstoogmerk. klik hier voor de website

Bericht juli 2022

menu