‘STIP: informatie, ontmoeting, verbinding’

Oog voor Elkaar

In een serie besteedt de Dukenburger aandacht aan activiteiten die bewoners met elkaar verbinden. Voor en tijdens 50 jaar Dukenburg is Oog voor Elkaar ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners bij elkaar en verbindt hen met allerlei initiatieven en instanties dicht bij huis in Dukenburg. In dit artikel aan het woord: Carolien, Nuray, Nehstman, Soofia, Malika, Bianca, Frans en Germa, vrijwilligers en beroepskrachten (Germa, coördinator) bij Stip. Een gesprek over informatie geven, ontmoeten en verbinden. Een gesprek met harde werkers, zeer betrokken met wat ze doen. Een gesprek over Oog voor Elkaar. Met een dringende oproep voor nieuwe vrijwilligers.

‘Stip: een opluchting voor veel mensen’

 

Over de titel van dit interview hoefde dit keer helemaal niet nagedacht te worden. Vrijwilliger Malika raakt meteen de kern van Stip: “Mensen worden overspoeld met informatie. Veel organisaties – de overheid niet in het minst – geven voorlichting in moeilijke taal. En alleen digitaal. Een telefoonnummer voor vragen is nauwelijks meer te vinden. Je ziet bij bezoekers grote opluchting als Stip wél een antwoord kan geven.” Elke ochtend in Wijkcentrum Dukenburg kun je het zien. Bij de ingang van het atrium staat een balie met een receptionist van Stip. Aan verschillende tafels zitten vrijwilligers – al dan niet met iPad of laptop – te praten met bezoekers. Wat zit er achter al die bedrijvigheid?

Méér dan alleen informatie

Allen: “Stip heeft zich de laatste vijf jaren ontwikkeld tot een plek waar mensen terecht kunnen als ze elders geen antwoorden kunnen krijgen. Of informatie krijgen van instanties, waar ze geen touw aan vast kunnen knopen. Naarmate je minder inkomen hebt, heb je te maken met méér regelingen. Zeker als je het Nederlands niet goed beheerst, is het abacadabra. En voor veel mensen is het lastig achter computer of laptop zelf informatie op te halen of regelingen bij te houden.” Germa: “Bij ons kun je gewoon binnenlopen. We zijn laagdrempelig. In plaats van te stoeien met een computer kun je mensen spreken. Stip geeft niet alleen antwoord op vragen, maar zorgt ook voor ontmoeting en verbinding.” Anderen: “Zoveel mensen zitten om een praatje verlegen. Opluchting als je even van je af kan praten.” Soms komen mensen ook met ideeën waarvoor de juiste contacten gelegd kunnen worden. Bij diverse werkgroepen is Stip een partner.

Privacy

“In het wijkcentrum binnenlopen terwijl iedereen je kan zien, is soms een probleem. Daar houden we altijd rekening mee. We maken ook op andere manieren afspraken. Er wordt geen dossier bijgehouden. Alles blijft strikt vertrouwelijk,” aldus Germa. En verder: “We werken in duo’s. Je kunt elkaar beter aanvullen. Een bezoeker vertrekt nooit met lege handen. Je wordt rechtstreeks geholpen, of je wordt doorverwezen.”

Bijzonder

Opvallend is dat iedereen aan tafel gemotiveerd en enthousiast blijft, ondanks de vele problemen iedere dag. “Met mensen werken en ze helpen motiveert me” (Nehstman). “Ik voel me beter onder de mensen” (Soofia). “Meehelpen, met collega’s delen. In eigen taal kunnen helpen” (Nuray). “Samen leren. Een team vormen” (Bianca). “De vraag achter de vraag leren zien” (Carolien). “Diversiteit: geen dag is hetzelfde” (Frans). “Helpen. Zien dat mensen opgelucht de deur uitgaan” (Malika). Alleen: “We zitten erg verlegen om méér vrijwilligers vanwege de drukte”, aldus Germa, bijgevallen door anderen. Opvallend verder: bijna iedereen is ervaringsdeskundige. Privé dingen meegemaakt, waardoor achtergronden van vragen beter begrepen kunnen worden. Soofia: “Door persoonlijke ervaringen kun je een bezoeker helpen over schaamte heen te komen. Hij/zij is immers niet de enige met dat probleem.” De onderlinge samenwerking wordt door iedereen aan tafel geroemd. Ook de deskundigheidsbevordering. Er is steeds een voor- en nabespreking. Om beter te leren luisteren. De vraag achter de vraag goed aan te voelen. Alles om nog beter bezoekers van dienst te zijn. Oog voor elkaar in Wijkcentrum Dukenburg.

Meer weten? Of vrijwilliger worden? Loop dan binnen in Wijkcentrum Dukenburg (elke werkdag geopend van 9.30 tot 12.00 uur). Of meld je aan via de website: www.stip.nl.

Bericht juni 2019

menu