‘Stichting Koprol in Dukenburg’

Stichting Koprol organiseert al 25 jaar elke week diverse sportactiviteiten voor mensen die niet tot hun recht komen in het reguliere sportaanbod. Ontstaan in 1998 vanuit de revalidatietrajecten van de Sint Maartenskliniek was Koprol het antwoord op het gebrek aan sportmogelijkheden voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Inmiddels is Koprol een organisatie voor iedereen van alle leeftijden met sport op maat in en rond Nijmegen, altijd onder toegewijde en professionele begeleiding. Het aanbod bestaat onder andere uit zwemmen, bewegen voor senioren, sport en spel voor alle leeftijden ongeacht aandoening, zoals COPD, hart- en vaatziekten, long-COVID en CVA. In samenwerking met NEC is het elektrisch rolstoelvoetbal voor kinderen opgestart.

Zoveel mogelijk mensen bereiken

Koprol is financieel afhankelijk van de contributies van leden, subsidie vanuit de gemeente Nijmegen en sponsoring door bedrijven. Naast de sportmogelijkheden in de Sint Maartenskliniek worden gymzalen en sporthallen in diverse wijken gebruikt. In het Erica Terpstra Sportfondsenbad vinden de zwemactiviteiten plaats. Koprol probeert met de uitbreiding van accommodaties zoveel mogelijk mensen te bereiken, verspreid over de hele gemeente. Deelnemers aan de verschillende activiteiten worden vaak doorverwezen vanuit de fysiotherapie of vanuit het ziekenhuis.

Nu ook in Zwanenveld

Sinds september 2022 is Koprol ook in Dukenburg actief. In de gymzaal naast de Prins Mauritsschool in Zwanenveld vindt elke maandagochtend bewegen voor senioren plaats. Er kan gekozen worden uit twee tijden: van 10.00 tot 11.00 uur of van 11.00 tot 12.00 uur. Bewegen is het uitgangspunt, maar zeker niet zonder plezier en gezelligheid. Het zijn goed bezette groepen en bij blijvende belangstelling wordt gedacht aan een uitbreiding met een nieuwe lestijd van een uur. Wanneer je eerst eens wil kijken wat zo’n les allemaal inhoudt, is het mogelijk twee à drie keer gratis mee te doen. Bij inschrijving is de contributie 180 euro per jaar. De mogelijkheid is aanwezig om gebruik te maken van de ‘meedoenregeling’ van de gemeente Nijmegen.

Open sportdag

Op maandag 10 juni bestaat stichting Koprol 25 jaar en dat wordt gevierd met een open sportdag in de Ark van Oost, Cipresstraat 154. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden en kennis maken met wat het sporten bij Koprol inhoudt. Dit geldt ook voor de eigen deelnemers.

Meer informatie? Neem dan contact op met stichting Koprol via info@stichtingkoprol.nl

Dit verhaal kwam tot stand door een gesprek met Pien Rijnsburger, sportbegeleider bij Koprol. Zij geeft zelf de lessen op maandagmorgen in de gymzaal Zwanenveld.

Bericht juni 2023

menu