‘Steve Bikoplein drie nachten dicht’

Drie nachten, van 21 november tot en met 24 november is het Steve Bikoplein is afgesloten:

21 november van 19,00 tot en met 22 november 6.00 uur.

22 november van 19.00 tot en met 23 november 6.00 uur.

23 november van 19.00 tot en met 24 november 6.00 uur.

Buiten deze momenten is de weg open.

In deze nachten wordt het asfalt op het Steve Bikoplein verwijderd en opnieuw aangebracht. Er wordt gefreesd, geasfalteerd en de belijning wordt opnieuw aangebracht.

Voor doorgaand verkeer worden er omleidingen aangegeven met bebording.

Tolhuis 27e en 28e straat blijven bereikbaar via het fietspad naast de Van Schuylenburgweg. Er worden verkeersregelaars ingezet en de hulpdiensten hebben in geval van calamiteiten altijd doorgang. De bus rijdt tijdens de werkzaamheden een omleiding.

Deze stroken worden vernieuwd.

Bericht november 2023

menu