‘Stemmen over warmtenet voor bewoners hoogbouw’

Er is veel onzekerheid bij bewoners van de hoogbouwcomplexen in Zwanenveld (gekleurde flats) en Lankforst (Valckenaer) over de stadsverwarmingsplannen voor hun woningen.

Nu dit gekoppeld is aan het groot onderhoud van deze complexen door woningcorporaties Talis en Woonwaarts, is het binnenhalen van toestemming van de bewoners ineens ook belangrijk geworden. Het noodzakelijke groot onderhoud en de kleine verbeteringen aan de woningen, galerijen en entrees is namelijk gekoppeld aan de komst van stadsverwarming. Bewoners moeten met een ja of nee stemmen of het onderhoud, en nu dus ook de komst van stadsverwarming, door mag gaan. Minimaal 70 procent van de bewoners moet voorstemmen om de woningen gasloos te maken en op stadsverwarming aan te sluiten.

Wat is er op tegen?

Wat zou dan deze verandering tegen kunnen houden? In ieder geval niet de voordelen van het nieuwe (stads-)verwarmingssysteem en de overgang naar een gasloze woning. Geen gas en geen verwarmingsketel meer in je appartement zijn de allergrootse voordelen. Elektrisch koken is sowieso al schoner dan koken op gas in huis. Daarbij is het niet hebben van gas en geen gasketel ook veiliger. Wat het wél tegenhoudt is de enorme onzekerheid over de kosten, dat er straks niets meer te kiezen valt omdat er maar één leverancier is met een monopoliepositie en onzekerheid over nieuwe wetgeving. Daar komt nog bij dat heel veel bewoners door laten schemeren dat ze nu al klachten hebben die niet of niet voldoende opgelost zijn, laat staan in de toekomst met eventuele nieuwe systemen. Onvrede en wantrouwen dus richting woningcorporatie die de mensen zal moeten overtuigen. Datzelfde hebben we al eerder meegemaakt bij het Vijverhorst-complex en de NOM-woningen van corporatie Portaal. Werk aan de winkel voor de corporaties dus.

Geen vertrouwen van bewoners

In de flyer van de gemeente is te lezen: “De energierekening ziet er straks wel anders uit. Er zijn geen kosten meer voor aardgas. Die worden vervangen door een rekening voor warmte. De vaste lasten blijven gelijk. De prijs voor warmte van het warmtenet is gemiddeld 15 procent lager dan het gemiddelde aardgastarief.” Maar op sociale media wordt gesproken over vaste lasten van stadsverwarming die binnenkort wettelijk veel hoger zouden worden. Zo wordt ook een megagroot warmtenetproject, met 45.000 tot 60.000 aansluitingen in Den Haag stopgezet. Energiewethouder Arjen Kapteijns van Den Haag heeft hier een streep door gezet. “Een onmogelijke businesscase voor warmtenetten”, zegt de wethouder.

Kwetsbare mensen proefkonijn

Het meest rendabel is een stadsverwarming voor gestapelde hoogbouw waarvan de sociale woningbouwcorporaties grote hoeveelheden in beheer hebben. Maar zonder gedegen financiële ondersteuning en garanties vanuit het Rijk kunnen die corporaties niet garanderen prijsgunstig te zijn en blijven. Hiermee gaan ze een groot risico aan, want de grote woningcomplexen van de corporaties staan in de delen van de stad waar mensen wonen met relatief lagere inkomens, dus met veel kwetsbare mensen. Worden deze mensen proefkonijn?

Woningcorporaties Talis en Woonwaarts hebben vooraf de kans gehad te reageren op dit artikel. Hun reactie drukken wij hiernaast integraal af. Wij vermoeden dat deze reactie niet inhoudelijk genoeg zal zijn om de onrust bij bewoners weg te nemen. We komen in een volgend nummer op de problematiek terug.

‘Woningcorporaties en gemeente kunnen zorgen wegnemen’

Reactie van Talis en Woonwaarts

We herkennen de inhoud van het artikel niet. Er staan uitspraken in die niet kloppen. Hier gaan we graag op in. We gaan ook graag met deze mensen in gesprek over onze plannen. Met de bewoners hebben we veel contact. We hebben goede afspraken voor hen gemaakt. Dat biedt de bewoners veel zekerheid.

Zekerheid in kosten

Wij begrijpen dat onze huurders zekerheid willen over de kosten voor het warmtenet. We leggen bewoners daarom een concreet voorstel voor. Contractueel is voor dertig jaar vastgelegd dat verbruikstarieven van het warmtenet 15 procent lager liggen dan het maximum van de onafhankelijke toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat maximum van de ACM is gebaseerd op het gemiddelde gastarief. Dit is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst warmtenet Dukenburg tussen de corporaties, Firan, ARN en Inwarmte. Deze afspraken blijven voor de huurders bestaan, ook als het publieke warmtenet er komt. Dit is lager dan op veel andere plekken waar een warmtenet is. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat de vaste lasten voor onze huurders gelijk blijven aan die van aardgas. De woningcorporaties nemen namelijk ook een deel hiervan voor hun rekening. Zo blijft het voor huurders betaalbaar. Dit doen de woningcorporaties ook omdat ze geen kosten meer hebben voor onderhoud en vervanging van de cv-ketel.

Totaalpakket van verbeteren en verduurzamen woningen

Woningcorporaties Talis en Woonwaarts hebben een totaalplan opgesteld voor het toekomst klaar maken van hun 642 woningen. Het gaat om noodzakelijk onderhoud, het isoleren van de appartementen en het verbeteren van de uitstraling. Ook de cv-ketels met hun rookgasafvoer- en beluchtingskanalen zijn aan vervanging toe. Daarom is het een geschikt moment om de woningen aardgasvrij te maken. De verschillende werkzaamheden hangen met elkaar samen. Daarom vragen Talis en Woonwaarts toestemming voor het totale plan om appartementen klaar te maken voor de toekomst.

De combinatie van isolerende maatregelen en de lagere verbruikstarieven zorgt ervoor dat de energierekening lager wordt. Ook in de toekomst zorgen de woningcorporaties ervoor dat de betaalbaarheid is gegarandeerd. Dit maakt het warmtenet financieel aantrekkelijk voor de huurders.

Kans om appartementen aardgasvrij te maken

In de Klimaatwet is afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken in woningen en andere gebouwen. Dit is duurzaam en maakt Nederland minder afhankelijk van aardgas uit het buitenland of Groningen. In 2018 heeft gemeente Nijmegen het stadsdeel Dukenburg aangewezen om aardgasvrij te worden. De gemeente heeft hier ook geld van de Rijksoverheid en van provincie Gelderland voor gekregen. Wij zien dit als een mooie kans om de huurappartementen van het gas af te halen zonder hiervoor kosten in rekening te brengen bij onze huurders. Het aardgasvrij maken van de woningen zorgt ook voor een gezondere en veiligere woning voor bewoners. Warmtenet bestaat al jaren, ook in Nijmegen-Noord

Een warmtenet is een veilige en betrouwbare manier om woningen te verwarmen. Landelijk zijn al zo’n half miljoen woningen aardgasvrij en aangesloten op een warmtenet. Er zijn al 250 warmtenetten in Nederland gerealiseerd in de afgelopen zeventig jaar. Nijmegen-Noord is daar een mooi voorbeeld van. Op dit moment is het hoogste gebouw in Nederland dat aangesloten is op een warmtenet een flat van 45 verdiepingen. Dit gebouw staat in Rotterdam en is aangesloten op een warmtenet met restwarmte. Onze bewoners kunnen straks dus hun appartement ook goed warm krijgen.

Nieuwe wetgeving

In het artikel wordt de zorg uitgesproken dat de vaste lasten voor warmte door nieuwe wetgeving in de toekomst omhoog gaan. De Rijksoverheid is bezig om nieuwe regels op te stellen voor warmteprijzen. De kosten worden dan niet meer gekoppeld aan de gasprijs. De prijs wordt in de toekomst gebaseerd op de daadwerkelijke kosten van het warmtenet. Ondanks dat de prijsopbouw dan verandert, wordt het warmtenet niet duurder voor onze huurders dan een aansluiting op aardgas. Huurders kunnen er op blijven rekenen dat betaalbaarheid en kostenneutraliteit het uitgangspunt blijven.

Warmtebedrijf

De gemeente werkt aan een publiek integraal warmtebedrijf in Dukenburg met meerdere aandeelhouders. Dit bedrijf is anders dan in het voorbeeld van Den Haag voor minstens 61 procent eigendom van overheidspartijen. Het publieke warmtebedrijf heeft als belangrijke taak om ervoor te zorgen dat warmte betaalbaar blijft en er altijd warmte geleverd wordt. Net zoals dat Vitens zorgt voor betaalbare levering van drinkwater. Dat is een groot voordeel voor bewoners.

Bericht maart 2024

menu