‘Start aanpassen weg naar Dukenburg’

Donderdag 27 juni opende wethouder Cilia Daemen symbolisch een nieuwe stuk van de Neerbosscheweg met een wals.  Het stuk weg, rondweg S100, is de meest gebruikte route van het centrum van Nijmegen naar Dukenburg en terug. Het betreft het weggedeelte bij het Shell tankstation richting Neerbosch-Oost en centrum van Nijmegen. Hier gaat binnenkort het verkeer in twee richtingen rijden. De rijbaan richting Hatert-Dukenburg gaat verdwijnen.

Door het weghalen van die rijbanen komt er ruimte voor 1.200 nieuwe woningen en een nieuwe moskee. Er komen volgens de plannen woontorens van 75 meter hoog, een compleet nieuw stationsgebied met een vervoersknooppunt waar wonen en werken gecombineerd gaat worden. Het wordt een ‘autoluw’ gebied, er komen grote centrale parkeergarages. Er komen vier onderdoorgangen voor langzaam verkeer alleen ter hoogte van de Muntweg blijft een bovengrondse oversteek/verbinding. Dit is goed voor de doorstroming maar vooral ook de veiligheid.

Samenleggen rijbanen

We schreven er al over in de Dukenburger, klik hier

De komende weken gaat het verkeer richting centrum eerst over het nieuwe wegvak. Dan worden de oude rijbanen (bij het Shellstation) opgeknapt. Daarna komt het verkeer in beide richtingen hier te rijden. Later wordt ook het Nelson Mandelaplein aangepast en komen de rijbanen van de Neerbosscheweg ter hoogte van de Quick voetbalvelden bij elkaar te liggen.

Meer informatie plannen Winkelsteeg klik hier

Bericht juni 2024

menu