‘Stand van zaken Zwanenpark’

Inloopbijeenkomst 13 juli in de ‘Duurzaam wonen winkel’, winkelcentrum Dukenburg.

Onder dit artikel overzichtkaarten; planopbouw, aantallen woningen en aanpassingen na de bijeenkomsten.

In Zwanenveld gaat gebouwd worden. Voor het al jaren braakliggende terrein van de oude streekschool heeft men serieuze plannen. Voor wat er kan komen, hoe groot, de aanrijroutes en parkeren in het gebied heeft men het afgelopen jaar omwonenden en belangstellenden uitgenodigd om mee te praten.

In het verslag van de eerste bijeenkomst is te lezen dat er 23 buurtbewoners zijn geweest. De drie opvolgende themabijeenkomsten haalden een gemiddelde van 10,6 persoon. Twee van die bijeenkomsten waren digitaal en trokken beide nog de meeste ‘bezoekers’. Niet wild bezocht dus. Bewoners van de 40’er straten in Zwanenveld ernaar vragen levert niet veel op. Met een ‘ze gaan er bouwen’ houdt het bij de meesten wel op. Werk aan de winkel dus voor betrokken partijen. Er komen ongeveer 450 woningen en met alle bijkomen zaken – neem alleen al het parkeren en de verkeersstromen door de wijk – is dat niet niks.

Tussenstand plannen

Op woensdagavond 13 juli organiseerde het projectteam een tussentijdse inloopbijeenkomst in de Duurzaam wonen-winkel in Winkelcentrum Dukenburg. Vervolg van de eerdere (ook digitale) themabijeenkomsten. Hierin zijn de volgende thema’s aan bod gekomen: verkeer & parkeren, park & uiterlijk van de gebouwen en de maatschappelijke voorzieningen. Op schetsen en plattegronden werden deze woensdag de stedenbouwkundige en landschappelijke inrichtingsplannen gepresenteerd.

  Deze plannen zijn aangevuld met de inbreng van de voorgaande thema-avonden. Geïnteresseerden konden vragen stellen aan het projectteam en vertegenwoordigers van de gemeente.

Nieuwe woonbuurt

Dit gebied van de voormalige ROC*) wordt door Ten Brinke Vastgoedontwikkeling**) en Slokker Vastgoed, de huidige eigenaren van de locatie, ontwikkeld tot een woonbuurt met een groene parkachtige omgeving. De buurt die zo ontstaat wordt in dit project Zwanenpark genoemd, maar is een deel van de wijk Zwanenveld. De plannen tot nu zijn dat er 20 procent sociale huurwoningen gaan komen, 40 procent middenhuur en 40 procent dure huur of koop. Bewoners parkeren onder de woningen. Ongeveer de helft van de woningen zal met de auto alleen bereikbaar zijn via de Woonboulevard/Draaiom. De twee grootste gebouwen, langs het spoor en bij het kanaal, krijgen respectievelijk negen en zestien bouwlagen. Toch zullen deze gebouwen geen zon wegnemen bij bestaande woningen. Hoe de woningen er daadwerkelijk uit gaan zien staat nog niet vast. De nieuwsgierigheid is wel gewekt richting de volgende bijeenkomsten.

Start bouw uitgesteld

Tot eind 2007 was op dit terrein het ROC gevestigd. In 2008 werd het gesloopt. Al veertien jaar kijken buurtbewoners tegen een braakliggend terrein aan. Met de aankondiging van de nieuwbouw op dit terrein, september 2020, gaf men aan in het voorjaar 2022 te willen beginnen. Nu loopt dit al uit en spreekt men van eind 2023, begin 2024. Toch jammer al die jaren met de grote vraag naar woningen die er nu is. Het projectteam is voor vragen en opmerkingen bereikbaar via info@zwanenpark.nl. Verslagen van alle bijeenkomsten zijn te vinden op www.zwanenpark.nl

*) ROC, Regionaal Opleidings Centrum

**) Bouwer Winkelcentrum Meijhorst

Planopbouw, zo komen de woontorens.

Aantallen woningen per gebouw.

Overzicht van de aanpassingen voortgekomen uit de bewonersbijeenkomsten.

Bericht augustus 2022

menu