‘Stadsgesprek Dukenburg’

Dinsdag 24 september 2019 organiseerde de politieke partij van Paul Eigenhuijsen, VoorNijmegen.nu een stadsgesprek in wijkcentrum Dukenburg. Raymond Janssen van RN7 leidde het gesprek tussen een kleine 30 bezoekers (waarvan 15 Dukenburgers), Paul en vertegenwoordigers van vier andere Nijmeegse politieke partijen. Gediscussieerd werd met: Michelle van Doorn (partij voor de Dieren), Maarten Sweep (SP), Rachid El Hafi (D66) en Marjolijn Mijling (CDA).

Voor de pauze waren de bespreekpunten de Dukenburgse wijkvoorzieningen en de leefbaarheid. Het groenste stadsdeel en zwerfvuil, beide een zorg?

Na de pauze werd hoofdzakelijk over het geld gesproken en kwamen de wijkbudgetten aan de orde. Gewezen werd op de Dukenburgse projecten die het zonder subsidie moeten doen, waar vanuit de politiek de verwondering kwam want in andere stadsdelen werd dit soort initiatieven wel beloond!

Frappant was dat door de hele avond men steeds terug kwam op de winkelcentra in Dukenburg. Ook een vast terugkerend punt is de communicatie, gewezen werd naar ‘de gemeente’. Maar ook de politiek liet zich hier duidelijk horen, ”wij moeten het ook goed uitleggen” werd terecht naar voren gebracht.

Arjun Jones (onder) van restaurant Dock17 sloot de avond af met zijn verhaal over de vele bussen die nu over de Waalkade denderen en hoe dit politiek tot stand gekomen is. Voor met de bus reizende Dukenburgers toch een positief kantje want die komen nu wel op de Waalkade…

Arjun Jones van restaurant Dock17 

 

menu